torsdag 13 juni 2024

Vill du lära dig mer om skogsbruk?

Vill du som är renägare förstå mer om hur skogsbruk går till? I vår YouTube-kanal för Renbruksplan hittar du föreläsningar om skogsbruk, producerade av Anja Fjellgren Valkeapää för Renbruksplan. 

Filmerna som Sametinget lagt ut bör ses i den ordning som här presenteras. Nedan finns tips till ytterligare fördjupning för varje avsnitt.

Länk till spellistan på YouTube

Del 1 Introduktion

Länktips till del 1:

Skogsstyrelsens serie om skötsel av skog: 

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/

Skogsvårdslagen, paragraf 13b, 18, 20, och 31 berör samebyar och renskötsel: 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/skogsvardslagstiftningen-2022.pdf

Skogsstyrelsen om sektorsansvar och ”frihet under ansvar”: 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-din-skog/frihet-under-ansvar/

Svenska FSC om samplanering. På sidan finner ni också rekommendationer om hur samplaneringen ska genomföras:

https://se.fsc.org/se-sv/samplanering-mellan-skogsbruk-och-samer

Svenska FSC. FSC standarden https://se.fsc.org/se-sv/regler/skogsbruksstandard (Princip 3 rör urfolk, alltså samebyar) längre ner på sidan finner ni faktablad om delar av FSC standarden, exempelvis främmande trädslag (contorta).
 

Del 2 Ståndort

Länktips till del 2:

Sveriges Lantbruks Universitet om ståndort och möjlighet för fördjupning kring faktorer som påverkar ståndorten: 
https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/miljoanalys/markinfo/standort/
 

Del 3 Ståndortsanpassning

Länktips till del 3:

Film från Skogsstyrelsen om ståndortsanpassning: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ou0FCDHe4Hc

 

Del 4 Återplantering

Länktips till del 4:

Skogsvårdslagens tabell om återbeskogning, bilaga 2, tabell 1, sidan 91.
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/skogsvardslagstiftningen-2022.pdf

Skogskunskap om föryngring, också för mer läsning om föryngring: 
https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/foryngringens-grunder/

Skogskunskap om föryngringsmetoder: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/foryngringens-grunder/olika-foryngringsmetoder/
 

Del 5 Markberedning

Länktips till del 5:

Skogskunskap om markberedning: 
https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/planera-och-forbered-foryngringen/markberedning/

Skogskunskap om skonsam markberedning: 
https://www.skogskunskap.se/hansyn/hansyn-till-rennaring/rennaring-och-skogsbruk/markberedning/

Skogsstyrelsen om markberedning: 
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/ny-skog-efter-avverkning/markberedning/
 

Del 6 Röjning

Länktips till del 6:

Skogsstyrelsen om röjning: 
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/rojning/

Skogskunskap om röjning och gallring med hänsyn till renskötseln: 
https://www.skogskunskap.se/hansyn/hansyn-till-rennaring/rennaring-och-skogsbruk/rojning-och-gallring/

Skogskunskap om röjning: 
https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/roja/
 

Del 7 Gallring

Länktips till del 7:

Skogskunskap om röjning och gallring med hänsyn till renskötseln: 
https://www.skogskunskap.se/hansyn/hansyn-till-rennaring/rennaring-och-skogsbruk/rojning-och-gallring/

Skogsstyrelsen om gallring: 
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/gallring/
 

Del 8 Hyggesfritt skogsbruk

Länktips till del 8:

Skogskunskap om Hyggesfritt skogsbruk: 
https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/

Skogsstyrelsen om olika hyggesfria metoder: 
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hyggesfritt-skogsbruk/metoder-for-hyggesfritt-skogsbruk/

Filmer om hyggesfritt skogsbruk från Skogskunskap: 
https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/film-om-hyggesfritt/

Del 9 Lavar

Länktips till del 9:

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) om skogsbrukets påverkan på renskötseln och lavar: 
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/future-forests/sa-kan-skogen-skotas-for-att-gynna-rennaringen/

Kunskapssammanställning från SLU om renskötsel och skogsbruk: 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/publikationer/publikationer/future-forests-rapport/

Film från Skogskunskap, Skogsbruk i renens land:
https://www.youtube.com/watch?v=iMPtm3eIuyA
 

Del 10 Stamantal per hektar och grundyta 

Länktips till del 10: 

Skogskunskap om att mäta och klassa skog:

 https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/


Tips för ytterligare fördjupning:

På Skogskunskap.se går det att finna allt från filmer om hyggesfritt till hur man sköter barrskog till hänsyn till renskötsel. Där finns mycket information i både text och film.

Skogsstyrelsen har producerat ett material som heter Skogsskötselserien. Där går det att finna information om allt som rör skog. Den första delen heter ”Skogsskötselns grunder och samband” och ger en bra generell överblick. Den kan användas som ett uppslagsverk.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?