torsdag 13 juni 2024

Uppdrag och styrning

Här kan du läsa om Sametingets uppdrag och styrning i korthet.

Unik konstruktion

När Sametinget i Sverige bildades 1993 fick Sametinget en unik konstruktion genom att samtidigt vara både samernas folkvalda församling och en förvaltningsmyndighet under regeringen. Enligt sametingslagen är det övergripande målet att verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur.1 Som samisk folkvald institution och myndighet är Sametinget det nav i vilket samiska frågor ska behandlas.

Expertmyndighet med brett ansvarsområde

Uppgifterna spänner över stora områden såsom samhällsplanering,  rennäring, samiskt näringsliv, landsbygdsutveckling, samiska kulturyttringar, kulturarvsfrågor, samiska språk, gränslöst nordiskt samarbete, mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor och urfolksfrågor. Hälso-, äldre- och idrottsfrågor hanteras även om Sametinget formellt saknar uppdrag för detta.

Sametinget utövar inte något faktiskt självbestämmande, utan fungerar som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor. Den nya lagen om en konsultationsordning för frågor som berör samer i Sverige som trädde i kraft den 1 mars 2022 förstärker Sametingets rätt och ansvar som rådgivande organ.

Dubbla roller

Sametinget har i viss mån dubbla roller. Genom att vara både en statlig myndighet med tjänstemän och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter finns likheter med en kommun, där folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder beslutar om verksamhetens inriktning.

Sametinget ska som folkvalt organ driva den samepolitik som kommit till uttryck i val till Sametinget, samtidigt som Sametinget som statlig myndighet ska verkställa den politik och de beslut som riksdag och regering har fattat. Det är en inbyggd motsägelsefullhet som stundtals kan vara problematisk.2

Styrelsens ansvar

Enligt sametingslagen ska styrelsen sköta den löpande verksamheten för Sametinget.3 Enligt Sametingets instruktion4 ska styrelsen bland annat besluta om myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag. De ledamöter som utses i sametingsvalet bildar plenum som i sin tur utser en styrelse. Styrelsen utser en kanslichef som är chef över myndigheten där tjänstemännen arbetar. 

 

1 https://lagen.nu/1992:1433

2 https://www.sametinget.se/112172

3 https://lagen.nu/1992:1433

4 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091395-medinstruktion-for_sfs-2009-1395

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?