måndag 22 juli 2024
Språklektion

Språksituationen i Sverige

Alla samiska språk är hotade språk enligt Unescos nio kriterier. Minoritetsspråken har varit marginaliserade under stora delar av 1900-talet och svenskan har tagit över. Att vända språkbytesprocessen kräver stora insatser av både staten och individen.

Språkbytesprocess
På många håll inom Sápmi pågår ett språkbyte som är långt framskridet. Det svenska majoritetsspråket dominerar. Samiskan tenderar att vara ett språk man talar i hemmet. De allra flesta äldre samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig att läsa eller skriva i skolan på sitt eget modersmål.

Allvarlig situation
Situationen för samiskan kan bedömas som allvarlig. Språkbytesprocessen handlar om flera faktorer. Alltifrån en negativ regional utveckling i de samiska bosättningsområdena till mer personliga funderingar ”om det verkligen lönar sig att kunna språket”.

Internationell påverkan
Konventioner och deklarationer som Sverige undertecknat värnar de nationella minoritetsspråken och kulturell autonomi - med rättigheter till egen kultur, språk och självbestämmande i egna angelägenheter. Ett exempel är Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter och den så kallade stadgan om minoritetsspråk som ledde fram till minoritetsspråkreformen i Sverige. 

Hur vända en språkbytesprocess?
Intresset för språket växer i takt med ökad självkänsla och styrkt identitetsuppfattning. En rik mångfald av samiska kulturyttringar framträder på ett öppet och självklart sätt. Denna medvetenhet smittar av sig, inte minst från samiska ungdomar. För att vända på språkbytesprocessen krävs bland annat utbildningsmaterial som är anpassade för det svenska skolsystemet, fler modersmålslärare, möjligheter till "full immersion" - fullständigt språkbad i grundskolan och på gymnasiet. Idealet vore att få läsa alla skolämnen på samiska. Vuxna samer behöver nya möjligheter att kunna studera samiska och ta tillbaka sitt språk. Det är inte tillräckligt med endast korttidsstudiestöd för maximalt två veckors studier.

Nya kommunikationsmöjligheter
Ökad rörlighet och digitaliseringen ger nya möjligheter för en ökad språkanvändning. EU-medel kan finansiera intressanta kultur- och språkprojekt. Microsoft har utvecklat språkstöd för samiska språk. Norska Sametinget har finansierat ett projekt där man tagit fram ett rättstavningsprogram för nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska (Divvun). Ungdomar använder gärna samiska när de kommunicerar på sociala medier.

Politiskt handlingsprogram
Sametingets folkvalda organ (plenum) har antagit ett språkpolitiskt handlingsprogram. Du hittar det i högerspalten.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-09-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?