måndag 22 juli 2024

Behövs en sanningskommission?

Frågor om svar om kraven på att etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket.

 1. Vad gör en sanningskommission?
  En sanningskommission kan sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter som ägt rum samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik. Den bör utreda den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga rättigheter samt komma med förslag på lämpliga åtgärder så att man kommer till rätta med det historiska traumat. Utan en ordentlig genomlysning där saker lyfts upp i ljuset kan Sverige inte göra sig fri från gamla föreställningar om samer.
   
 2. Vad är skillnaden mellan en vitbok och en sanningskommission?
  En vitbok är oftast bara en beskrivning av vad som har hänt.
  En sanningskommission måste:
  •  kopplas till kompensatoriska och framåtsyftande åtgärder
  •  ha ett oberoende mandat.
   
 3. Varför behövs det en samisk sanningskommission?
  De övergrepp och den diskriminering som svenska staten har utsatt samer för och som fortfarande pågår på många plan är ofta okänd för både beslutsfattare och allmänhet.
  Internationella organ som FN och Europarådet, påtalar återkommande brister i hur Sverige respekterar samers rättigheter som urfolk och hur diskriminering påverkar samers situation. Diskrimineringsombudsmannen och Sametinget har pekat på behovet av en förändring och efterlyst åtgärder som tar avstånd från och bryter med det koloniala arvet och diskriminerande strukturer. Även samiska organisationer har tidigare vid olika tillfällen lyft frågan.
   
 4. Har inte Sverige redan en gång bett samerna om ursäkt offentligt?
  Jo, 1998 bad den dåvarande jordbruks- och sameministern Annika Åhnberg på en sammankomst i Tärnaby samerna om ursäkt för hur staten behandlat dem genom historien. Den ursäkten ledde aldrig till någon egentlig politisk kursändring. En ursäkt från en minister kan vara bra, men om den bara är tomma ord och inte leder till någon förändring, räcker det inte. Enstaka individer kan ha en god insikt om samernas historia och situation, men i det stora hela är både beslutsfattare och allmänhet ganska okunniga och ovetande om hur Sverige behandlat samerna under historiens gång.
   
 5. Finns det någon mall för hur en sanningskommission ska arbeta?
  Nej, det gör det inte. Men det finns flera internationella exempel på olika slags sannings- och försoningskommissioner. Ledamöterna i kommissionen har utsetts på olika sätt i olika länder, de har varit olika många och arbetat på olika sätt. Vi kan i vart fall ta till oss erfarenheter från deras arbeten för att skapa ett tillvägagångssätt som passar samerna och Sverige.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?