fredag 19 juli 2024

Vårt regionala handlingsprogram

Sametinget har en handlingsplan för landsbygdsprogrammet som också måste godkännas av Jordbruksverket. Till programmet hör en SWOT-analys av Sápmi och en bilaga med budget och bedömningsgrunder.

Syfte

Den regionala handlingsplanen används för att styra Sametingets arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling.

EU:s mål styr

Alla landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets prioriteringar bidrar till EU:s övergripande mål, EU 2020. EU 2020 är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. I Sverige ska landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och socialfondsprogrammet gemensamt bidra till de fondgemensamma tematiska målen. Dessa mål bidrar i sin tur till EU 2020.

Sametingets landsbygdsdefinition

Att definiera det traditionella samiska området i Sverige, den svenska delen av Sápmi, görs det enklast genom att ange samebyarnas åretruntmarker och vinterbetesmarker. Dessa omfattar ungefär 240 000 km2 vilket motsvarar ca. 50 % av Sveriges yta. Området sträcker sig över Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt delar av Dalarna och Västernorrlands län.

Noder för utvecklingsprojekt

För att tillgodose det samiska kärnområdet nyttjas tätorter med över
3 000 invånare som noder för utvecklingsprojekt. Dessa är Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur, Vilhelmina, Lycksele, Strömsund och Östersund. Där finns samisk befolkning och, i vissa fall, samiska institutioner.

Det samiska partnerskapet

Ett partnerskap för landsbygds- och havs- och fiskeriprogrammen 2014-2020 har utformats för den samiska regionen (Sápmi) för att fokusera på utvecklingen i det samiska samhället mot en hållbar och smart tillväxt. Partnerskapet representerar olika delar i det samiska samhället. Målet är att hålla storleken på det samiska partnerskapet på en nivå som gör att det blir både effektiv och representativ.  Följande organisationer ingår i det samiska partnerskapet:

 • Samernas Riksförbund (SSR) – organiserar alla samebyar i Sverige samt merparten av sameföreningarna
 • Renägarförbundet – organiserar enskilda rennäringsutövare
 • Sámi Duodji – sameslöjdstiftelsen som organiserar sameslöjdare i Sápmi
 • Samernas utbildningscentrum – utbildningscentrum för sameslöjdslinjerna för både hård och mjuk slöjd, rennäringslinjen, utbildningar i samisk mat
 • Sáminuorra – samisk riksungdomsorganisation
 • Visit Sápmi – samisk turistorganisation
 • Slow Food Sápmi – knutet till den internationella slow food-rörelsen och arbetar bl.a. med certifiering av samisk mat
 • Umeå universitet – Cesam
 • SLU – renforskningsavdelningen

Sametinget deltar med sakområdeskunskap inom samisk kultur och näring, språk samt jämställdhet.

Urvalskriterier

För att välja ut de ansökningar som effektivast leder till programmets prioriteringar finns det urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna är samma i hela landet. De regionala urvalskriterierna har Sametinget tagit fram. De speglar prioriteringarna i den samiska regionen och bygger på SWOT-analysen. För varje urvalskriterium finns poängsättningar. För att en ansökan ska prioriteras krävs följande:

 • Den viktade summan för urvalskriterier är minst lika hög som minimipoängen som gäller för insatsområdet. Det kan gälla både nationella och regionala urvalskriterier.
 • Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i insatsområdet.

Havs- och fiskeriprogrammet

Sametinget har inga åtgärder i Havs- och fiskeriprogrammet och har därför inget ansvar för handläggningen av stöd. Men då fiske ingår som en viktig kompletterande näring till den traditionella renskötseln och traditionellt sett varit en samisk näring kommer Sametinget att via partnerskapet följa och hålla sig uppdaterade om programmet samt att vara behjälplig och informera om programmet och dess åtgärder.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-06-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?