måndag 22 juli 2024
Så är det tänkt att parlamentsbyggnaden ska se ut. Bild: Murman Arkitekter.

Parlamentsbyggnad

Redan när Sametinget etablerades diskuterades frågan om ett eget sametingshus. Den 8 oktober 1993 beslutade plenum att Sametingets huvudkansli skulle placeras i Kiruna. 2004 konkretiserades planerna på en egen parlamentsbyggnad men stadsflytten satte käppar i hjulen. Nu är beslutet fattat: Det blir Östersund istället.

Perssons löfte
Dåvarande statsminister Göran Persson gav ett löfte om ny sametingsbyggnad på socialdemokraternas distriktskongress i Boden den 27 mars 2004. Fastighetsverket (SFV) fick ett uppdrag att utreda frågan om ny sametingsbyggnad. Utredningen presenterades den 1 april 2005. Regeringen fattade därefter beslut att låta SFV gå vidare med en arkitekttävling baserad på det programmet och en projektkostnadsram på 150 miljoner. Byggnaden skulle andas samisk kultur och identitet och är tänkt att bli en viktig symbolbyggnad och samlingspunkt för alla samer.

Arkitekttävling 2006
111 bidrag kom in till arkitekttävlingen . De ställdes ut i Kiruna och Stockholm. Fem bidrag gick vidare och i april 2006 korades vinnaren. Det blev bidraget BADJÁNEAPMI ritat av Murman arkitekter i Stockholm. Under 2006 blev planerna för kirunaflytten mer konkreta och samtidigt fick vi ett regeringsskifte. Den först utsedda tomten var inte längre aktuell eftersom LKAB motsatte sig en byggnad på den platsen.

Öppning för andra
Eftersom det varit en långdragen process att utse en lämplig tomt i Kiruna,  skapade det otydlighet och oro hos en del sametingspolitiker och förhoppningar hos andra kommuner i norra Sverige. Både Jokkmokks kommun och Arvidsjaurs kommun framförde nya inviter till Sametingets styrelse och några sametingspolitiker skrev motioner om att ändra placeringsort för huvudkansliet. Plenum föreslog sedan att styrelsen parallellt med processen i Kiruna skulle utreda andra alternativ. En utställning hölls där representanter för flera inlandskommuner visade upp sina förslag. Därefter infordrades kompletterande information från de åtta kommuner som visat intresse för parlamentsbyggnaden.

Beslutsprocess om placering
Frågan kunde inte avgöras av plenum i Tråante/Trondheim i februari 2017. Det blev istället den nya styrelsen efter sametingsvalet 2017 som fick ärendet på sitt bord. Styrelsen föreslog en urvalsprocess. Plenum i Saxnäs i maj 2018 behandlade frågan och beslutade att utse två orter som skulle utredas närmare, och jämföras med Kiruna. Det blev Vilhelmina och Östersund.

Utredning och beslut
PWC fick i uppdrag att göra en konsekvensutredning och jämföra för- och nackdelar med dessa tre orter. Till sist fattade plenum beslut vid sitt möte i Örnsköldsvik den 21 februari 2019. Östersund blev platsen där den nya parlamentsbyggnaden ska stå. Beslutet fattades med 18 röster för Östersund och 13 röster för Kiruna. Nu är det Sametingets styrelse som ska hantera den fortsatta processen.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-01-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?