torsdag 25 juli 2024

Om projektbidrag

Projektbidrag som främjar den samiska kulturen beviljas till juridiska personer verksamma i Norden eller fysiska personer med godkänd F-skatt, vars projekt verkar i linje med gällande kulturpolitiska mål i Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram.

Ansökningstider
Ansökningar om projektbidrag ska vara inlämnade senast dessa datum:

  • 1 mars
  • 1 augusti
  • 1 november

Några viktiga saker att tänka på:        

  • Använd Sametingets blankett för ansökan av projektbidrag.
  • Beslut kan inte fattas förrän ansökan är fullständig.
  • Kulturbidrag ska beskattas. Kontakta Skatteverket i frågan.
  • Kulturnämnden beviljar inte bidrag till avslutade projekt.
  • Kulturnämnden beviljar inte bidrag till projekt som redan har fått bidrag från kulturnämnden.
  • Sökande ska inlämna ett skatteutdrag för att påvisa företagets eller organisationens betalda skatter och avgifter.

Ytterligare villkor kan vara antagna i Regler och anvisningar.

Projektbeskrivning
I projektbeskrivningen ska du ange projektets syfte, målgrupp, genomförande och resultat.

Beviljat projektbidrag
Vi har blanketter för rekvisition och redovisning av projektbidrag. Läs mer om redovisning av bidrag.

Logotyp
Vid annonsering och marknadsföring som rör projektet ska du ange att projektet har fått bidrag från Sametinget. Använd Sametingets logotyp  Ladda ner filer

Återbetalning

  • Om förändringar i projektet genomförs utan samråd med Sametingets kulturnämnd eller vid utebliven redovisning, kan hela eller delar av projektbidraget återkrävas av Sametinget.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-10-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?