tisdag 23 juli 2024

Sametingets kulturnämnd

Sametingets kulturnämnd beslutar om fördelning av bidrag till kulturprojekt samt till verksamhetsbidrag för samiska institutioner, organisationer och föreningar.

Ledamöterna i Sametingets kulturnämnd 2021-2025:

ORDINARIE ERSÄTTARE

Ordförande
Stefan Larsson (JoF)
tel. 076-107 01 10

Jon Sarri (JoF)
Marita Granström (JoF) Louise Skerk (JoF)
Marina Nilsson Ederlöv (Vu) Michael Eriksson (Vu)
Áslat Simma (SáR) Erik Fankki (SáR)
Pávva Pittsa (G) Marika Renhuvud (G)
   

 

Huvuduppgift

Kulturnämnden ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur.

Till kulturnämndens uppgifter hör att besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande.

Kulturpolitiskt handlingsprogram

Sametingets kulturnämnd arbetar fram det kulturpolitiska handlingsprogrammet som innehåller inriktningen för sametingets kulturpolitik under mandatperioden. Handlingsprogrammet måste antas av plenum innan det träder i kraft.

Kulturhandläggarna

Sametingets kulturhandläggare bereder inkomna ansökningar om bidrag och inkomna kulturärenden. Handläggarna följer och bevakar frågor som berör samisk kultur.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?