torsdag 18 juli 2024
ett kulturlandskap
Sommarviste i fjällvärlden där gammalt och nytt möts.

Samiskt kulturarv

Sametinget är enligt förordning med instruktion för Sametinget (2009: 1395) förvaltningsmyndighet för samisk kultur. Trots det förvaltas samisk kultur, samiskt kulturarv och kulturmiljöer i praktiken av flera andra svenska myndigheter. 

Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Kulturmiljöer är en del av kulturarvet. Det handlar inte bara om landskapet utan också om immateriella företeelser som ortnamn och sägner.

Det samiska kulturarvet handlar om det samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. Kulturarvet återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande samiska kultur. Allt hänger ihop. Nuet är ingen isolerad ö av tillfälligheter utan en länk i en lång, lång kedja. Förfäderna och det förflutna är en del av livet idag. Det är ett tankesystem som samer har gemensamt med andra urfolk och som vanligen skiljer sig från det moderna västerländska tankesystemet.

Samiska bostäder är exempel på materiellt kulturarv. De har utformats på olika sätt i olika geografiska områden beroende på tillgången på geografiskt läge, kulturella traditioner, tillgången på byggnadsmaterial (näver, torv, stänger av björk eller gran,  tältdukar osv). De bostäder som var flyttbara lämnade nästan inga spår. Fasta bostäder av naturmaterial har med tiden återgått till naturen. Enda synliga spår efter en kåta kan till exempel vara en ring av stenar eller en öppen glänta med frodig grönska, som visar att det varit ett viste med kåtor.

Berättarkonst, traditionell musik, traditionell kunskap, religiösa och filosofiska system, traditioner, idéer och värden, är exempel på immateriella kulturarv.  

Sametinget vill ha ett större ansvar för det samiska kulturarvet precis som sametingen i Norge och Finland har. En samisk förvaltning och infrastruktur på musei- och arkivområdet finns i Finland och Norge, men inte i Sverige. Målet med ett ökat ansvar är att förvalta och förmedla det samiska kulturarvet med bakgrund i vår egen historia och våra egna värderingar.

Myndigheten skulle kunna vägleda ägare av samiska kulturmiljöer med högt värde att bevara samt medverka till samordningen av dokumentationen av samisk kulturhistoria och traditionell kunskap. Vi vill värna, bevara och synliggöra det samiska kulturarvet samt stärka kunskaperna om samisk tradition och historia. Med ett ökat ansvar skulle Sametinget bli en tydligare samrådspart på samma sätt som länsstyrelserna.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-05-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?