måndag 15 juli 2024

Kommuner och regioner

Från den 1 mars 2024 gäller lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket även regioner och kommuner.

Kommuner och regioner
Från den 1 mars 2024 gäller lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket även regioner och kommuner. Konsultationsskyldigheten gäller i beslut som kan få direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk.

Syftet med lagen är att:
- säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser
- stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem

Konsultation ökar möjligheten för samer att:
- bidra med sin kunskap
- beskriva vilka konsekvenser ett beslut kan få

Kommunen/regionen får förhoppningsvis:
- bättre beslutsunderlag i och med ökad kunskap i samiska frågor
- förslag på fler handlingsalternativ

Förberedelser inför att konsultationslagen börjar gälla för kommuner och regioner:
Sametinget har inlett förberedelser inför att konsultationslagen börjar gälla för kommuner och regioner. Under första kvartalet 2024 kommer vi att inleda närmare samverkan om lagens genomförande med intresserade kommuner och regioner.

Vilka frågor kan det handla om?

I en första kartläggning har vi identifierat följande ärenden som kan komma ifråga för konsultation, då de eventuellt särskilt berör samerna:

 • detaljplaner
 • översiktsplaner
 • samråd med anledning av tillståndsansökan enligt miljöbalken
 • reglemente för samiskt förvaltningsområde
 • skogsbrukspolicy
 • hållbarhetspolicy
 • miljö- och klimatstrategi
 • biblioteksplan
 • kulturplan
 • kulturmiljöprogram
 • flaggpolicy
 • minoritets- och integrationsstrategi
 • folkhälsostrategi
 • strategi för besöksnäringen
 • näringslivsstrategi
 • tillväxtstrategi
 • med flera olika styrdokument där samisk kultur, näringsliv och språk ingår

Kontakt:

Frågor avseende konsultationsprocessen:
Ulrika Hannu, kvalificerad utredare
ulrika.hannu@sametinget.se

Frågor av juridisk karaktär:
Nadja Åstot, jurist
nadja.astot@sametinget.se

Ellen Blind, jurist
ellen.blind@sametinget.se

Frågor av verksamhetskaraktär, exempelvis om miljö- och samhällsplanering:
sebrudak@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-04-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?