måndag 22 juli 2024

Klimatfrågor

Klimatet och den globala uppvärmningen påverkar oss alla. Forskare kan se att isarna i Arktis smälter i allt högre takt och vi ser redan förändrade vädermönster. Ett förändrat klimat i Arktis leder till att ekosystem och ekosystemtjänster påverkas och att traditionella livsstilar hotas. Möjligheterna till renskötsel, fiske och jakt förändras.

Arktis ligger långt ifrån de stora befolkningsområdena, men är trots det mycket utsatt för effekter av luftföroreningar och klimatpåverkande gaser. Klimatförändringen i Arktis är påtaglig redan nu med högre temperaturer, större omblandning av luftmassor med olika temperatur i atmosfären och mer nederbörd. Arktis havsisutbredning minskar, liksom isens tjocklek. De senaste 100 åren har medeltemperaturen i Arktis ökat ungefär dubbelt så mycket som den globala medeltemperaturen.

Förutom koldioxidutsläpp bidrar även luftföroreningar till klimatförändringar och försämrar miljön i Arktis och de subarktiska områdena. Ett förändrat klimat i Arktis leder  till att ekosystemtjänster påverkas och att traditionella livsstilar hotas. Möjligheterna till renskötsel, fiske och jakt förändras. Arktis kalla klimat bidrar även till att miljögifter som kvicksilver och organiska miljögifter deponeras och lagras, vilket särskilt drabbar djur och människor som lever av fisk och säl. Även exploateringen av olja och gas påverkar människors livsvillkor.

Naturen i Arktis är särskilt känslig, bland annat eftersom arter anpassade till det kalla klimatet inte kan dra sig längre norrut när temperaturen ökar. Området är dessutom särskilt utsatt för den försurning av havet som våra utsläpp av koldioxid till atmosfären orsakar.

Många studier har hittat samband mellan mindre is i Arktis och färre lågtryck på Nordatlanten. Det medför mindre kraftiga västvindar över Sverige och en tendens till kallare vintrar. En allt kraftigare minskning av isen i Arktis kan leda till en större uppvärmning söder om Arktis, eftersom nordanvindar för med sig mindre kall luft söderut när Arktis fortsätter värmas upp.

Klimatförändringarna är inte bara en framtida utmaning utan påverkar renskötseln redan nu. Tydligast framträder riskerna vintertid och kopplas även till extrema väderhändelser. Växtligheten förändras (över lång tid) genom klimatförändringar, vilket är en fundamental del av rennäringen. Stora förändringar av lokal karaktär vad gäller exploateringar och nyttjande av naturresurser tillsammans med klimatförändringarna gör att olika lösningar måste hittas som tar hänsyn till alla de aspekter som finns i den lokala föränderliga miljön.

Här kan du hitta en video från Asia Indigenous Peoples Pact Foundation som förklarar klimatförändringarnas påverkan på urfolken på 17 minuter. OBS! Engelskt tal.

https://youtu.be/3SHIznxZN90

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?