torsdag 18 juli 2024

Jågloe

Jågloe är sydsamiska och betyder barn eller fritt översatt älskade rackarunge. Jågloe är även namnet på detta material som innehåller inspirerande material till förskolan. Materialet finns på nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska samt på svenska.

Nedan finns språkmaterialet för nedladdning, det publiceras allt eftersom det blir klart. Alla texter och ord finns på fem olika språk som anges i olika färger; rött markerar texter och ord på nordsamiska, blått markerar texter och ord på lulesamiska, brun markerar texter och ord på pitesamiska, gul markerar texter och ord på umesamiska och grönt markerar texter ord på sydsamiska.


Berättelser

Renen och haren


Färgläggning

Den samiska flaggan

Den traditionella samiska dräkten (samer.se)

Hälsning Samefolket dag


Lekar

Hunden och benet

Under hökens vingar

Renkalvarna och vargen


Matematik

Räkna med pärlplatta

 

Språkutvecklingsmaterial

Nordsamiska Got jietnada ealli?

Lulesamiska Majt judos javllá?

Pitesamiska Gukkte judos gulluj?

Umesamiska Gukttie divrrie tjuajjá?

Sydsamiska Guktie juvre govloe?

Svenska Hur låter djuren?

Affisch till Hur låter djuren

 

Årshjul med tematiskt arbete

Nordsamiska
Jagi birra
Temát 8 jagiáiggi

8 Jagiáiggit sárgunbábir

Lulesamiska
Jage birra
Temá 8 jahkeájge

8 jahkeájge bájnnimpáhper

Pitesamiska
Jábe birra
Tiemá 8 jáhpeájge
8 jáhpeájgemulimblárre

Umesamiska
Jábien bïjrra
Tiämáh 8 jáhpieájgieh

8 jáhpieájgieh bäjnnemebáhpiere

Sydsamiska
Jaepien bïjre
Aamhtesh 8 jaepieboelhkh
8 jaepieboelhkh klaeriedimmiepaehpere

Svenska
Årshjulet 8 årstider
Teman 8 årstider
Arbetsblad


Sångtexter och ljudfiler 

Nordsamiska
Sångtext Gea mu gávtti.pdf
Ljudfil Gea mu gávtti

Lulesamiska
Sångtext Gehtja muv gábdev.pdf
Ljudfil Gehtja muv gábdev

Sydsamiska
Sångtext Vuartesjh mov gapta.pdf
Ljudfil Vuartesjh mov gapta

Pitesamiska
Sångtext Giehtja muv gáptev.pdf
Ljudfil Giehtja muv gáptev

Umesamiska
Sångtext Giähtjh muv gáptieb.pdf
Ljudfil Giähtjh muv gáptieb

Svenska
Sångtext Se min kolt.pdf

Produktion av Mandy Senger:

 

Lulesamiska
Sångtext ABD-lávlak.pdf

Produktion av Mandy Senger:

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?