torsdag 13 juni 2024

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Investeringsstödet är utformat för jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag. Informationen på denna sida är anpassad för rennäringsföretag.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd för att investera i ditt renskötselföretag. Det kan till exempel vara: 

 • Ny-, om- och tillbyggnad av renvaktarstugor
 • Renskötselanläggningar
 • Förrådsbyggnader för rennäringsföretag
 • Anläggningar för stödutfodring av ren
 • Nybyggnation av renkurar

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum eller betaldatum tidigast den dag din ansökan om stöd kom in till Sametinget.

 • För att kunna få stöd måste du som har ett rennäringsföretag ha utgifter på minst 100 000 kronor.
 • Du kan få stöd för 40 procent av utgifterna.
 • klumpsumma för nybyggnation av  renvaktarstugor ersätts med kostnader för 250 000 kr/stuga (40 % av 250 000 kr är 100 000 kr). Ska innefatta isolerad stuga med värmekälla, energikälla samt enklare kök.

Bra att veta: Det finns en gräns för hur mycket stöd man kan få under en treårsperiod. Den som är verksam i norra Sverige kan få maximalt 3,5 miljoner kronor i stöd inom en treårsperiod. Till norra Sverige räknas Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län, det vill säga hela renskötselområdet.

Ansökningar

Sametinget hanterar ansökningar och beslutar löpande från 8 augusti 2023. 

Budget

Ansökningsomgång 3: 2,5 miljon SEK

Ansökningsomgång 4: 2,5 miljon SEK

Tidigare ansökningsomgångar:
Ansökningsomgång 1: 1 februari – 30 april
budget:  1 miljon SEK

Ansökningsomgång 2: 1 maj – 31 juli
budget: 1,5 miljoner SEK

Så här ansöker du

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet
 • Ansök om utbetalning av stödet

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning. Du söker både stödet och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om:

 • vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå
 • vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha

Poängsättning

Det finns ett antal urvalsmoduler som du behöver beskriva i din ansökan för att få poäng. De kan vara generella eller valbara.

Sametinget har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Du kan se maxpoängen per urvalsmodul för respektive stöd till höger.
För att vara berättigad till stöd behöver du uppnå minst 300 poäng. 
 

Exempel på vad du inte kan få stöd för

 • sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd
 • ersättningsinvesteringar, leasingkostnader och eget material
 • eget arbete och lön till anställda i ditt företag
 • ny-, om- och tillbyggnad av privatbostad eller andra utgifter kopplade till privat boende
 • maskinhallar, gårdsverkstäder, motorfordon, terrängmotorfordon, släpvagnar

Har du frågor?

Kontakta handläggarna för EU-stöd på Sametinget. Ring växeln tel. 0980-780 30 eller mejla kansli@sametinget.se så vidarebefordrar registrator ditt ärende till rätt handläggare!

 

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?