torsdag 18 juli 2024

Faktablad från Sveriges lantbruks-universitet

Här finns faktablad från SLU som rör rennäringen, både på svenska och nordsamiska.

2017

Restaurering av renlavsbete efter skogsbrand (Samuel Roturier, Lars-Evert Nutti, Hans Winsa och Urban Bergsten)

Jeagelguohtuma ovddešteapmi meahccebuollima maŋŋel (Samuel Roturier, Lars-Evert Nutti, Hans Winsa ja Urban Bergsten)

 

Renskötsel i Sverige - ekonomisk analys av användningen av GPS och anpassad skogskötsel (Erik Valinger, Staffan Berg och Torgny Lind)

Ruoŧa boazodoallu - ekonomalaš analysa GPS geavaheamis ja heivehuvvon meahccedoalus (Erik Valinger, Staffan Berg ja Torgny Lind)

 

2015

Rennäring och skogsbruk i samråd - modell för att beräkna kostnader för samrådssituationen (Camilla Widmark)

Boazoealáhus ja meahccedoallu ovttasráđis - modealla rehkenastit goluid ovttasráđđedil (Camilla Widmark)

 

2014

Renar och störningar – mänsklig aktivitet och infrastruktur (Anna Skarin, Birgitta Åhman, Per Sandström, Christian Nellemann, Lars Rönnegård)

Bohccot ja ráfehuhttimat – olmmošlaš doaimmat ja infrastruktuvra (Anna Skarin, Birgitta Åhman, Per Sandström, Christian Nellemann, Lars Rönnegård)

 

2011

Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige (Erik Valinger, Staffan Berg, Torgny Lind)

Bohtosat meahccedoalus heivehuvvon boazodollui ja luondodikšui nuorta Ruoŧas (Erik Valinger, Staffan Berg, Torgny Lind)

 

2010

Renen, en köttproducent på impediment - traditionell kunskap om renbetesväxter (Berit Inga)

Boazu, biergobuvttadeaddji šattohis eatnamiin — árbevirolaš dieđut bohcco borranšattuid birra (Berit Inga)
 

Markberedning på vinterbetesland – hur ska renlaven skötas?  (Samuel Roturier)

Eanandikšun dálveláidumiin – got hoitát jeahkáliid? (Samuel Roturier)

 

2009

Rennäring och skogsbruk i samråd - hur kan förbättringar komma till stånd? (Camilla Widmark)

Boazodoallu ja meahcceealáhus ovttasráđiid – movt oažžut áigái buoridemiid? (Camilla Widmark)

 

2002

Kvalitetskött från renkalvar – klassificering underlättar prissättning (Eva Wiklund, Ingemar Hansson, Gunnar Malmfors)

2001

Renbete och skogsbruk – kan näringarna samsas? (Thomas Hahn)

2000

Renar på naturbete - viltsmakande kött med fleromättat fett (Eva Wiklund, Gunnar Malmfors)

1996

Hantering av slaktren – inverkan på köttets kvalitet (Eva Wiklund, Gunnar Malmfors)

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-08-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?