torsdag 13 juni 2024

Information om CWD (Chronic Wasting Disease)

CWD är en allvarlig och dödlig sjukdom som drabbar renar och andra hjortdjur. Den upptäcktes på 60-talet i USA och har sakta men säkert spridit sig sedan dess. Smittan har under 2016 påträffats på vildren och älg i Norge. Det kan inte uteslutas att smittan finns i Sverige.

Smitta och symtom
CWD (Chronic Wasting Disease) betyder "kronisk avmagringssjuka" och är en allvarlig och dödlig sjukdom. Det är en prionsjukdom i likhet med till exempel scrapie (som drabbar får) och BSE (även kallad galna kosjukan). Dessa sjukdomar smittar via små proteiner (prioner) som orsakar förändringar av kroppens egna prionproteiner. Det tar lång tid från det att djuren smittas tills de blir sjuka, ofta ett par år. De viktigaste symtomen är:

  • Avmagring
  • Förändrat beteende
  • Vinglighet
  • Ökad salivering och ökad urinering

Djur som ser friska ut, kan vara infekterade utan att det syns. Symtomen utvecklas gradvis och leder alltid till döden. Det finns idag inga belägg för att CWD skulle kunna smitta människor.

Hur smittar CWD?
Smittämnet (prionerna) utsöndras i saliv, urin och avföring. Utsöndring av smitta börjar redan innan djuren visar sjukdomssymtom. Smitta kan ske direkt genom kontakt mellan hjortdjur, eller indirekt genom kontakt med smittämnet i miljön.

Hur kan vi förebygga?
För att ta reda på om CWD finns i Sverige behövs mer omfattande provtagning. För att förhindra spridning - om det är så att CWD redan finns hos svenska renar - kan man undvika att flytta djur mellan grupper och undvika att de kommer i kontakt med urin, avföring eller saliv från renar från andra grupper. Läs mer

Desinfektion
De flesta desinfektionsmedel fungerar inte för prioner och sprit är helt verkningslöst. Prioner är motståndskraftiga mot både kokning och frysning. Det finns två medel som har effekt men som också kan vara skadliga för utrustning, människa och miljö:

  • Natriumhypokloritlösning 2 % fritt klor (en del Klorin och en del vatten) vid minst 20 grader C i en timme. Därefter behöver man skölja i vatten eftersom det är korrosivt och kan förstöra utrustning.
  • Natriumhydroxid, NaOH, 38 gram i 1 liter vatten. Denna lösning blir mycket basisk.

Oavsett medel krävs en noggrann mekanisk rengöring innan desinfektion.

Skyddsbeslut
EU har beslutat om skyddsåtgärder. Beslutet går ut på att det i princip är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge och norra Sverige till resten av EU. Jordbruksverket har antagit en föreskrift om vissa skyddsåtgärder med avseende på CWD. Läs mer


Kontaktuppgifter till myndigheter

När det gäller sjuka eller döda hjortdjur:
SVA:s viltsektion tel. 018-67 40 00 under kontorstid, eller e-post cwd@sva.se

Övriga viltfrågor:
E-post vilt@sva.se

OBS! Skicka inte in döda djur utan klartecken från SVA. Om provtagning ska utföras får du närmare instruktioner om hur det ska göras.

Jordbruksverket tel. 0771-223 223 under kontorstid eller via e-post hastfjadervilt@jordbruksverket.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-09-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?