fredag 19 juli 2024

Råd om samråd

Företag och andra exploatörer ska samråda direkt med berörda samebyar om planerade exploateringar. Sametinget är en remissinstans medan samebyarna är sakägare. Vi är måna om att samrådet går till på ett riktigt sätt och inte enbart består av enkelriktad information.

Förhållningssätt
För att det ska anses som att samebyarna deltagit effektivt i samrådet anser Sametinget att vissa normer ska följas för att berörd sameby/samebyar ska ha deltagit effektivt i samrådet:

 • Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade.
   
 • Samebyn ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fria och informerade samtycke”.
   
 • Samebyn ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För att nå ett effektivt deltagande avses tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga andra faktorer redan låst förutsättningarna.
   
 • Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska respekteras.
   
 • Den traditionella näringen får inte bli tillintetgjord.

Generell ståndpunkt
Sametingets generella ståndpunkt är att den samiska kulturen och rennäringen ska ha möjlighet att utvecklas inom Sápmi. Projekteringar kan bara genomföras om rennäringens behov beaktas. Anläggningar och utbyggnader får inte påverka rennäringen negativt. De kumulativa effekterna av redan genomförda samt planerade projekteringar inom en sameby ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning. En projektering ska bara kunna komma till stånd om det visas att de negativa konsekvenserna för rennäringen inte blir för stora.

 • Den traditionella samiska kunskapen bland de berörda samerna måste beaktas.
   
 • Renskötarna i berörd sameby anses som lokala experter.
   
 • Om ett projekt inte godkänns av berörda samer ska det inte genomföras.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?