torsdag 25 juli 2024

Efter anmälan

Under tiden fram till den 15 november 2024 bereder Sametingets valnämnd inkomna anmälningar och begär komplettering om så behövs.

Det är tre myndigheter som samverkar; Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Valmyndigheten. Samtliga har att förhålla sig till Sametingslagen (1992:1433) kap 3. Val till Sametinget.

Sametingets valnämnd ska senast den 15 november året före sametingsvalet fastställa en preliminär sameröstlängd. Brev om beslutet får både den som upptas i röstlängden och den som får avslag.

Efter valnämndens beslut om den preliminära sameröstlängden ska den preliminära sameröstlängden finnas utlagd på granskning under tiden 15 november - 15 december på det sätt som Valmyndigheten efter samråd med Sametinget beslutar om. Den preliminära sameröstlängden brukar läggas ut på granskning på ett 30-tal orter i Sápmi och Sverige. 

De personer som fått avslag kan överklaga beslutet. Dessutom kan den som upptagits i den preliminära sameröstlängden överklaga att någon annan finns upptagen i sameröst­längden.  Överklagan skickas till den länsstyrelse där Sametinget har sitt säte, för närvarande länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län prövar vid öppet sammanträde eventuella överklagningar den 15 februari valåret. Valnämnden har därefter att fastställa den slutliga sameröstlängden efter länsstyrelsens beslut. Det ska ske senast den 1 mars valåret.

Därefter börjar valmyndigheten med förberedande utskick inför sametingsvalet.

Sametingsvalet år 2025 äger rum den tredje söndagen i maj, det vill säga den 18 maj 2025.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-11-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?