fredag 23 februari 2024

Rapporter

Rapporter som getts ut av Sametinget:

Lavinventering 2019-2021 [PDF] 

Framtagande av en modellbaserad karta där fältdata kombineras med heltäckande fjärranalysdata i en matematisk modell för att detaljerat visa renlavars förekomst och täckningsgrad i vinterbetesområden.

Rapporter som getts ut av Skogsstyrelsen 2011-2014:

 

Rapport 6:2014
Renbruksplankonceptet - ett redskap för samhällsplanering [PDF]

Renbruksplankonceptet är ett förslag för fortsättning av det hittills genomförda upprättandet av renbruksplaner under 2005-2014 för 50 samebyar. Målsättningen med det nya webbaserade konceptet är att lättare integrera den information som samebyarna tar fram i sina renbruksplaner med den befintliga databasen iRenmark som Sametinget förvaltar.


Rapport 3:2014
Användning och betydelse av RenGIS i samrådsprocessen [PDF]

Under andra halvan av 1900-talet skedde en utveckling av olika kommunikationsverktyg för dialogen mellan rennäringen och andra markanvändare. De senast framtagna verktygen är Renbruksplaner (RBP), rennäringens motsvarighet till skogsbrukets planeringsverktyg och RenGIS, ett geografiskt informationssystem anpassat till rennäringen. Utöver det har Skogsstyrelsen även tagit fram en kommunikationsplan som stöd för hur dessa verktyg kan användas vid samråd.

 

Rapport 2: 2014
Renbruksplaner - från tanke till verklighet [PDF]

Renbruksplan (RBP) är ett kommunikations- och planeringsverktyg skapat för Sveriges samebyar. År 1999 genomfördes en förstudie och idag, 15 år senare, har 50 av Sveriges 51 samebyar påbörjat arbetet med renbruksplaner. RBP har uppfyllt sina målsättningar och bidragit till att hänsynen och samråden mellan skogsbruk och rennäring förbättrats.

 

Rapport 6:2011
Upprättade renbruksplaner 2005-2010 [PDF]

Renbruksplaner utgör ett planeringsverktyg där ny teknik nyttjas för en traditionell näring. Arbetet har visat att det finns förutsättningar för att utveckla samarbetet mellan samebyarna och skogsbolag, andra markanvändande aktörer, myndigheter samt forskning i komplexa frågeställningar rörande rennäringens markanvändning.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-09-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?