torsdag 13 juni 2024

Överklaga samebyärenden

Viktig information att känna till om du vill överklaga ett ärende som rör din sameby och som fattats av byastämma, styrelse eller syssloman.

Enligt rennäringslagen har medlemmar i en sameby rätt att överklaga ett beslut som byastämma (årsmötet), samebyns styrelse eller syssloman fattat. Överklagan skickas till Sametinget om överklagan gäller bystämmans eller styrelsens beslut. Så här står det i rennäringslagen:

97 § Rennäringslag (1971:437)

Ett beslut som fattats av bystämman, av styrelsen enligt 42 § eller av syssloman enligt 43 eller 72 § får överklagas av den som är medlem i samebyn. En sysslomans beslut enligt 43 eller 72 § överklagas hos länsstyrelsen. Bystämmans eller styrelsens beslut enligt 42 § överklagas hos Sametinget.

Överklagandet skall ha kommit in till överinstansen inom två månader från beslutets dag. I fråga om överklagande av styrelsens eller sysslomans beslut räknas dock tiden från den dag då medlemmen fick del av beslutet. Beslut som innebär att bystämmans beslut ändras eller upphävs gäller även för en medlem som inte överklagat beslutet. (SFS 2006:802)

Kom ihåg

  • Överklagan måste vara undertecknad. Skriv även ett namnförtydligande.
     
  • Ange din adress så att vi kan kommunicera med dig. Ange gärna din e-postadress också.
     
  • Överklagan ska ha kommit in till oss inom två månader efter byastämmans beslut. Om det gäller en överklagan av ett styrelsebeslut gäller två månader från det att du fick del av beslutet.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-04-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?