måndag 15 juli 2024
jordglob
Illustration mostphotos.com

Samiskt livsmiljöprogram "Eallinbiras"

Ur ett samiskt perspektiv är alla frågor miljöfrågor – eftersom miljön berör alla aspekter av våra liv och vår omgivning. Sametingets plenum har antagit ett miljöprogram som vill inspirera till bevarandet av en bärkraftig livsmiljö.

Vårt mål
Vårt mål är en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. Vi önskar leva i ett livskraftigt Sápmi rotat i en bärkraftig natur och en levande samisk kultur. Människan och naturen ska ha en långsiktig förmåga att förnya sig och hållbart vidareutvecklas - även i tider av betydande förändringar. Både natur och kultur i Sápmi ska upplevas som berikande för omvärlden.

Natursyn
Den samiska synen på naturen som ett besjälat, levande väsen står i stark kontrast till den västerländska natursynen. Vår natursyn har präglat våra värderingar, sedvänjor, sociala strukturer och relationer. Vår syn på livet bildar vår gemensamma värdegrund som även återspeglas i det samiska språket. Sápmi är vårt hem. Om vi – eller någon annan – förstör naturen skadas också vår kultur.

Långsiktighet
De traditionella näringarna har tagit sin utgångspunkt i långsiktighet. Om de naturliga förutsättningarna sviktade på ett visst område fanns möjligheten att nyttja alternativa resurser så att de försvagade resurserna fick återhämta sig. Samtidigt som moderna material, ny teknik och fordon kommit att bli en del av våra liv har de naturliga förutsättningarna förändrats.

Positiva och negativa förändringar
För oss som länge livnärt oss på renskötsel, jakt, fiske, slöjd och småbruk har förändringarna starkt påverkat våra livsmönster. Det moderna livet för med sig positiva förändringar och nödvändiga tekniska hjälpmedel. Dessa förändringar är välkomna och integrerade i våra liv och i de verksamheter vi driver. Samtidigt är det viktigt att vi skiljer de innovationer som underlättar på ett positivt sätt från de innovationer som gör oss mer beroende av den globala ekonomin och tillgången på olja, samtidigt som de tär på naturen.

Helhetsperspektiv
Ur vårt helhetsperspektiv är det självklart att rikta uppmärksamheten till de underliggande orsakerna till klimatförändringen som t.ex. industrialiseringen, globaliseringen, vår livsstil, våra konsumtionsvanor, den fortsatta storskaliga exploateringen av naturresurser m.m.

Syften
Med Sametingets miljöprogram vill vi skapa en utgångspunkt för hela Sametingets verksamhet, sätta upp mål för en hållbar och livskraftig samisk livsmiljö och inspirera med vår samiska miljösyn och vårt initiativtagande. Ladda ner hela miljöprogrammet i högerspalten.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-08-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?