måndag 15 juli 2024
vindkraftsnurror i fjällen
Foto: Marie Enoksson.

Vindkraft i Sápmi

Sveriges regering satsar på storskalig vindkraftproduktion. Men vad händer i Sápmi om vindkraften brer ut sig utan ordentliga prövningar av fler aspekter än idag?

Idag planeras en storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige som i hög grad kommer att beröra Sápmi. År 2007 producerade vindkraften 1,4 TWh. I Sverige har vi ett planeringsmål på 100 TWh el från vindkraft till 2040-talet.

Stor påverkan
Rätt använd utgör vindkraften en förnyelsebar energikälla som kan kan bidra till att klara av det framtida energibehovet. Felplacerad är vindkraften varken miljövänlig eller hållbar. Den kan orsaka stor påverkan på det samiska samhället och den samiska miljön.

Gemensam samisk strategi
Förutsättningarna för det samiska levnadssättet förändras radikalt om en vindkraftsetablering kommer till stånd utan att samiska behov beaktas. Rapporten "Sametingets syn på vindkraft i Sápmi" utgör en gemensam samisk strategi och visar vårt grundläggande förhållningssätt till utbyggnaden av vindkraft.

Helhetssyn
Den samiska synen på livsmiljön utgår ifrån det samiska folkets koppling till land och vatten. Allt bildar en helhet. Vindkraftparker tar stora markarealer i anspråk och fragmenterar landskapet. När landskapet förändras av vägar och vindkraftsnurror påverkar det både djur och människor. En eventuell utbyggnad av vindkraften måste ske så att vår möjlighet att leva och utvecklas inom Sápmi inte begränsas eller omintetgörs.

Samisk kunskap
I det samiska samhället besitter man en unik kunskap som även andra behöver. Många gånger finns liten förståelse för samisk markanvändning, miljö och kulturmiljö hos andra myndigheter. Sametinget konstaterar att dagens miljöprövningar är för begränsade, de fokuserar enbart på renskötsel och teknik. Inte heller tas någon hänsyn till samers behov utanför samebyarna.


Det samiska perspektivet på vindkraft
Det finns några saker som Sametinget vill lyfta fram för att vindkraften ska vara en miljövänlig, hållbar och förnybar energikälla som påverkar natur, djur och människor så lite som möjligt:


  • Särskilt viktiga miljöer måste skyddas från storskalig utbyggnad.
  • Lämpliga lokaliseringar måste planeras gemensamt.
  • Stor restriktivitet ska gälla när det gäller utbyggnad i fjällen.
  • Utbyggnad i skogsland får ske om fritt och informerat samtycke finns.
  • Föriktighetsprincipen ska gälla.
  • Sametingets roll behöver bli tydligare (konsultationer och resurser).
  • Samisk medverkan i beslutsprocesser genom berörda samer.
  • Företag måste ta ansvar - goodwill och den internationella marknaden gör att privata företag har allt att vinna på att konsultera samerna.
  • Socioekonomiska perspektiv måste beaktas.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?