måndag 22 juli 2024

Tjurarnas parningstaktik

Denna artikel är skriven av Øystein Holand, Léon L’Italien, Robert B. Weladji, Natasa Djaković, Knut Røed, Anne Lene Hovland, Mauri Nieminen (Universitetet för miljö- och biovetenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), Norge) och publicerad i sin helhet på engelska i Rangifer, 32, (1), 2012: 65-72.

”Shit happens” – Bukkenes parningstaktikk

Ett forskarteam har studerat hur brunstiga rentjurar beter sig. De idenitiferade fyra olika parningstekniker. Två av de äldre rentjurarna var särskilt framgångsrika, men även yngre kan få till det i buskarna om de är lite mer diskreta.

I Kutuharju forsøksflokk; eid og drevet av den finske reindriftsforeningen, Paliskuntain Yhdistys, var konkurransen blant bukkene hard under brunsten 2007. De to sjefsbukkene, Spot (Bild 1) og Mika (Bild 2), seks og fem år med matchvekt på 172 og 141 kg før brunst, streifet rundt innenfor et stor inngjerda område på ~15 km2, og sammen med 23 andre bukker (en femårig, to fire-åringer, tre tre-åringer seks to-åringer og elleve ett-åringer) kjempet de om tilgang til 87 simler.

Spot og Mika


Spot, seks år. Matchvikt 172 kg före brunst. Foto: Natasa Djaković.

Spot kom tidlig i brunst, allerede i midten av september holdt han en stor simlegruppe, jaget rivaler, gjetet simler og gryntet selvsikkert. Mika var ikke så hissig; gjetet lite, tolerant overfor rivaler og benyttet tiden til å spise.  I slutten av september paret Spot de første simlene og paringsgruppen hans vokste til 50 simler. Han jobbet intenst med å holde simlene samlet og prøvde å holde rivalene, som oppsøkte gruppen, på avstand. Mika holdt seg i utkanten av gruppen - på vakt.  


Mika, fem år. Matchvikt 141 kg före brunst. Foto: Léon L’Italien

Tøffe fighter
Den 3 oktober entret Hot, den tyngste fire-åringen, 155 kg før brunst, ”scenen”. Hot var full av testosteron – han traff på Mika og de to røk sammen i en tøff fight (video 1). Etter 20 minutters kamp måtte Hot gi tapt og stakk. Men 15 minutter seinere var han tilbake ”fit for fight”. Denne gangen utfordret han sjefen i gruppen - Spot (video 2). Igjen måtte Hot gi tapt.  Men da så Mika sin sjanse - han utfordret Spot, som var helt ”punch-drunk” etter den tøffe fighten med Hot og ”knocka” han ut. Da ”støvet hadde lagt seg” var Mika sjef og Spot ruslet stille rundt i utkanten av gruppen - deklassifisert. 

Game over
Mika virket effektiv i sin ”håndtering” av simler, så vel som rivaler. Det virket som de fleste simlene holdt seg i nærheten for å unngå trakassering av yngre bukker. Han tillot også unge rivaler snuse opp simler som nærmet seg østrus. Men normalt tok han ”over” og forvarte og para disse.  Den 7 oktober var imidlertid ”game over” for Mika – han haltet stygt. Under fighten med Hot hekta han det ene frambeinet i geviret sitt og det var gått infeksjon i såret. Oktober 9 fant vi han alene (video 3).  Spot kunne igjen ta over gruppen. Nå var imidlertid de fleste simlene bedekket og brunsten på retur.

Fire parningstaktikker
Vi identifiserte fire dynamiske og reversible paringstaktikker;

1) Dominante voksne bukker (her Spot og Mika) som kontrollerer størst mulig simlegruppe med oppvarting og paring av simler som kommer i brunst,

2) Rival, voksne bukker som henger rundt den dominante og venter på anledning til å ta over heile gruppa, normalt forbundet med kamper (her Spot , Mika og Hot), 

3) Slakter, vanlig blant subdominante bukker, som prøver å isolere mindre grupper av simler fra hovedgruppen (vanlig blant flere av de andre 3-5 årige bukkene)  

4) Sniker, ungbukker som ikke er i stand til å holde egne grupper. De opptrer forsiktig overfor simlene slik at ikke de  jages, verken av simler eller av den dominante bukken, og satser på raske sprang uten forspill.  

Alt har sin pris
De voksne bukkenes strategi er å monopolisere flest mulig simler. Men taktikken må tilpasses egen og rivalers styrke til enhver tid. Spot og Mika var de meste suksessrike, Hot var taperen med ingen avkom, mens flere av de andre voksne var relativt suksessrike (se Figur 1). Men alt kan ha sin pris. Mika ble alvorlig skadet, og Hots intense innsats bare ikke frukter – denne gangen. Flere av de yngre bukkene klarte å snike seg til å bedekke simler (se Figur 1). Det kan skje mye i ”buskene”.

Figur 1. Spot og Mika fikk flest avkom. Hot derimot var en fiasko! De andre voksne bukker K11 (fire år) og K15 (fem år) sammen med tre 3 årige bukken, som alle i perioder holder mindre parringgrupper, fikk alle sin andel av kaka. Noen av de 2 årige og 1 årige, som stort sett holdt seg i hovedgruppa, klarte også å snike til seg noen parringer.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-01-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?