onsdag 17 april 2024
kalv med sändare
Kalvdödlighet undersöktes i sex renbeteslag i norra Finland där 3924 renkalvar utrustades med halsband med mortalitetssändare. Foto: Mauri Nieminen.

Kalvdödlighet

Denna artikel är skriven av Mauri Nieminen, Harri Norberg och Veikko Maijala (Finska vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL), Renförsöksstationen i Kaamanen). Artikeln bygger på undersökningar som är publicerade på engelska i tre olika Rangifer-nummer:

  • Rangifer, 33, Special Issue No. 21, 2013: 79-90
  • Rangifer, 31, (1), 2011: 71-84
  • Rangifer, 30 (1), 2010: 79-88

Kalvdödlighet i finska renskötselområdet

Forskning visar att rovdjur står för större delen av dokumenterad kalvdödlighet i den finska renskötseln. Högst var kalvförlusterna i Halla, i sydöstligaste delen av renskötselområdet, där varg dödade flest kalvar. I norr var förlusterna inte så stora, men det var kungsörn som orsakade störst skada.

Rovdjur i Finland
I norra Sverige, Norge och Finland är tamren ett viktigt bytesdjur för rovdjur särskilt under sommarhalvåret. År 2008 gjordes en uppskattning av antalet rovdjur inom renskötselområdet i Finland. Det visade sig finnas minst 160 björnar, 75 järvar, 50 lodjur och 15-25 vargar i området. Dessutom finns ca 440 par av kungsörn i Finland och 90% av dessa har sina revir inom renskötselområdet. Syftet med vår studie var att undersöka orsaker till att renkalvar dör, när de förloras och hur stora kalvförlusterna är inom den Finska renskötseln. Studierna behövs för att utvärdera rovdjurens roll när det gäller renkalvdödlighet och hur de befintliga ersättningsystem för rovdjursdödade renar i Finland fungerar.

Kalvdödlighet
Från 1999 till 2008 undersöktes kalvdödlighet i sex renbeteslag i norra Finland. Totalt 3942 renkalvar utrustades med halsband med mortalitetssändare, som börjar skicka signaler när kalven har dött. Alla kalvar vägdes och märktes, antingen direkt när de var nyfödda (2-5 dagar gamla) eller vid kalvmärkningen (2-8 veckor gamla). Totalt hittades 460 döda kalvar med sändare från födsel (maj månad) fram till höst- och vinterskiljningar (oktober-januari). Av dessa hade 39-54% dött av rovdjursangrepp i de olika renbeteslagen.

Kungsörn i norr
Kalvdödligheten var lägst i de nordliga renbeteslagen, 7%  i Ivalo och 12% i Käsivarsi. Kungsörn var det dominerande rovdjuret och stod för 43% respektive 33% av alla dödsfallen. Av den dödlighet som orsakats av rovdjur stod kungsörn för över 80%. De flesta kalvar som dödats av kungsörn hittades i öppen terräng under juli-augusti. Dessa kalvar vägde mindre än de som överlevde och var även lättare än de kalvar som dött av andra orsaker.

Björn och varg i söder
I de södra renbeteslagen nära den ryska gränsen (Oivanki, Kallioluoma och Halla) varierade kalvdödligheten mellan 0 och 35%. I Oivanki var björn ansvarig för huvuddelen av dödligheten och 87% av de kalvar som dödats av rovdjur hittades i slutet av maj och början av juni. I Kallioluoma (Kuusamo-området) hade varg tagit 45% av de dödade kalvarna, medan övriga rovdjur stod för 8% av dödligheten. I Halla, det renbeteslag som hade högst dödlighet, var förlusterna fram till oktober 30% och steg med ytterligare 5% (till 35%) fram till mitten av januari. Rovdjur stod för 70% av dödligheten (38% varg, 20% björn, 9% lodjur och 2,3% järv).

Födelseviktens betydelse
Varken kalvens kön eller färg påverkade överlevnaden. Födelsevikten hade däremot betydelse. Björn och örn tog kalvar som var lättare än genomsnittet, medan de kalvar som dödats av lodjur var tyngre än de som överlevde. Björnen dödade renkalvar främst i maj-juli, vargen i juli-oktober och lodjuret i augusti-december. Med tanke på de ekonomiska konsekvenserna av stora kalvförluster i Halla är det tveksamt om det kommer att vara möjligt att fortsätta bedriva renskötsel i nuvarande form i sydöstra renskötselområdet i Finland (Kainuu-området).

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-09-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?