måndag 15 juli 2024

Skovit Boazomearka-gieđahallamii

Sámedikkis leat sierra skovit boazomearkagieđahallamii. Sáhtát maiddái diŋgot skoviid Sámedikki hálddahusas.

Dát skovit gávdnojit:
 • Boazomearka ohcamuš
  Dán skovi galggat geavahit ođđaohcamušas, ođđasit registreremis ja eretregistreremis.
 • Moaitámušat boazomearkaohcamuša vuoste
  Dán skovi galggat geavahit jus dus lea moaitámuš ohccojuvvon mearkka vuoste.
 • Árvalus čearus boazomearkaohcamuša birra
  Dán skovi galgá čearru geavahit go buktá árvalusa ohcamušáššis.
 • Gávpegirji
  Dán skovi galggat geavahit ođđasitregistreremis jus vuovddat iežat mearkka soapmásii.
 • Luohpadangirji
  Dán skovi galggat geavahit ođđasitregistreremis jus don attát iežat mearkka soapmásii.

Dát galget leahkit mielde ođđaregistreremis/ođđaohcamušas:

 • Vuolláičállojuvvon ohcamušáššebábir
 • Árvalus čearus

Dát galget leahkit mielde ođđasitregistreremis:

 • Vuolláičállojuvvon ohcamušáššebábir
 • Árvalus čearus
 • Áššebábir mii vuoseha got don leat ožžon mearkka. Sáhttá leahkit gávpegirji, luohpadangirji dehe válddus bearrejuohkináššebáhpiris dehe seammásullásaš.
 • Dalle go válddus bearrejuohkináššebáhpiris lea bidjojuvvon mielddusin galgá maiddái boahtit ovdan geat leat jápminbeasi oasseoamasteaddjit dan dihte ahte oaidnit ahte visot leat čállán vuollái áššebáhpira.

Dát galget leahkit mielde eretregistreremis:

 • Čálalaš gáibádus mearkaoamasteaddjis dehe berošteaddjis, o.m.d. čearus, ahte mearka galgá heaittihuvvot. Eiseváldi sáhttá maiddái initieret eretregistrerema jus mearkaoamasteaddjis ii leat šat njuolggus doalahit bohccuid.

Mii lea gustovaš go hábme boazomearkka?

 • Dušše sánit mat gávdnojit diehtojuohkinbláđis ožžo gávdnot mearkkas.
 • Mearka mas lea gieška ja vatnja/vajastat seammá bealjis ii dohkkehuvvo.
 • Gieška ja vatnja/vajastat eai oačču mannat gitta bealljegeahčái.
 • Gieška ja vatnja/vajastat eai oačču mannat čiekŋaleabbu go goalmmátoassái bealji guhkodagas.
 • Ii oktage sátni oačču leahkit guhkit go goalmmátoasi bealji guhkodagas.
 • Mearka galgá sárgojuvvot skoavvái nu ahte čielgasit boahtá ovdan makkár sánit leat mearkkas. Guoská earenoamážit stuora sániide.

LOGA EANET DIEHTOJUOHKINBLÁĐIS MII ČUOVVU SKOVI!

MUITTE

 • Muitte čállit vuollái nama ohcamušas. Jus ohcci lea nurat go 18 jagi galgá váhnen dehe iežá fuolaheaddji čállit vuollái.
 • Muitte sáddet mielde visot dárbbašlaš mildosiid diehtojuohkima mielde maid gávnnat bajilčállaga Blanketter vuolde. Njuolga devdojuvvon ohcamuš geahpida barggu ja don it dárbbaš buktit sisa dievasmahttimiid mat guhkidit gieđahallanáiggi.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-04-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?