torsdag 13 juni 2024

Boazomearkaohcamuš

Jus dahká rievdadusaid mearkkas ferte ohcamuš sáddejuvvot Sámediggái.

Mii ođđaregistreren/ođđaohcamuš lea?
Ođđaregistreren lea jus mearka ii gávdno mearkaregistaris ovdalasas. Ođđaregistreren lea maiddái jus don rievdadat mearkka mii juo gávdno registaris.

Mii ođđasit registreren lea?
Juohke geardde go registrerejuvvon mearka rievdaduvvo, de dahkkojuvvo ođđasit registreren. Ovdamearkka dihte go mearka oažžu iežá oamasteaddji ja go mearka sirdojuvvo iežá čerrui.

Mii eretregistreren lea?
Eretregistreren lea go boazomearka heaittihuvvo. Eretregistreren dahkkojuvvo …

  • jus mearkaoamasteaddji ilmmuha ahte mearka ii šat boađe geavahuvvot
  • jus mearka ii leat geavahuvvon logi jahkái
  • jus mearkaoamasteaddjis dehe mearkaoamasteaddji jápminbeasis ii leat šat njuolggus doalahit bohccuid čearus

Áššemannu ođđaregistreremis/ođđaohcamušas
Maŋemus ohcanbeaivvi ođđaohcamuššii lea 31 b.juovlamánus iešguđege jagis. Visot ođđaohcamušat mat bohtet sisa ovtta kaleanddarjagis č ohkkejuvvot logahallamii ohccojuvvon mearkkaid birra. Logahallan sáddejuvvo gulaskuddamii čearuide ja boazodoallohálddahusaide Suomas ja Norggas guovvamánu álgogeažis maŋit jagi. Gulaskuddanáigi manná olggus geassemánu álgogeažis.

Ođđaregistrerema gieđahallanáigi
Dáhttu lea ahte mearrádus galgá leahkit válmmas ovdal mihčamáraid nu ahte sáhttá geavahisgoahtit mearkka geasset miessemearkumis. Gieđahallanáigi sáhttá varieret beallejagis beannotjahkái sorjjavaččat goas ohcamuš lea guđđojuvvon sisa. Čilgehus guhkes gieđahallanáigái lea ahte čearut dávjá gieđahallet ođđaohcamušaid jahkečoahkkimiin mat dábálaččat dollojuvvojit njukčamánus geassemánnui.

Áššemannu ođđasitregistreremis
Mearrádusat ođđasitregistrerenáššiin váldojuvvojit bistevaččat. Dáhttu lea ahte ohcci galgá oažžut dieđu guovtti mánu siste eavttuin ahte ohcamuš lea dievaslaš.

Áššemannu eretregistreremis

Mearrádusat eretregistrerenáššiin váldojuvvojit bistevaččat. Dáhttu lea ahte ohcci galgá oažžut dieđu guovtti mánu siste eavttuin ahte ohcamuš lea dievaslaš.

MUITTE

  • Muitte čállit vuollái nama ohcamušas. Jus ohcci lea nurat go 18 jagi galgá váhnen dehe iežá fuolaheaddji čállit vuollái.
  • Muitte sáddet mielde visot dárbbašlaš mildosiid diehtojuohkima mielde maid gávnnat bajilčállaga Blanketter vuolde. Njuolga devdojuvvon ohcamuš geahpida barggu ja don it dárbbaš buktit sisa dievasmahttimiid mat guhkidit gieđahallanáiggi.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-02-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?