tisdag 23 juli 2024

Vieroga

Tjieldij njuovadum vierogij diedádusá dánna almmuduvvi.

Vierre merka
Soajttá boahttsu guhkás mánni ja båhti ”boasto” tjälldáj. Jus boatsoj gávnaduvvá tjielde guohtomednamin sválsskidum, sinntsidum, jali vierre merkajn, jali merkajn mij ij le duolla hábbmidum, de boatsoj 84§ boatsojäláduslága milta galggá tjieldes njuovaduvvat ja vuobdeduvvat. Tjiellde mávsov oadtju.

Blankähtta
Vierogij vuobddemin tjiellde tjállusav Sámediggáj rádjá (blankähtta gávnnu rievtesrájagin). Vierre boatsojmerka almmuduvvi pdf-fijllan.

Mákso
Gut guovte jage sinna vuobddembiejve rájes nannot ietjas äjgádin gávnadum boahttsuj de sujna le riektá tjieldes mávsov oadtjot. Mákso binneduvvá gåloj åvdås boahttsu ájmmuj válldemij, njuovvamij ja vuobddemij.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-04-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?