lördag 18 maj 2024

Birásássje

Gájkajda le ávkken birrasav suoddjit. Nanos åvddånibme mierkki mij ja boahtte buolva galggap máhttet luonndoluohkojt ávkkit.

Árvulasj birásárvo
Ekologalasj guhkaájggásasjvuohta ja tsuhttsem luonndoluohkoj le ájnas sáme kultuvra åvddånimen ja gávnnumin. Ekologalasj ja ekonomalssj nanos sáme äládusá li buoremus loabedus bisodittjat árvulasj birás- ja kultuvrraárvojt ma gávnnuji várre- ja vuovddebájkijn. Sáme äládusá vuododuvvi stuorrát duohtadik luonnduj ja ådåstahtte luonndoluohkoj ávkkimij. Äládusá mierreduvvi birrasis mij suoddjiduvvá.

Boatsojäládus

Boatsojäládusá dåjma álu birássujttujn hiehpi. Birásbálkka 3:5 javllá:

• Rijkalasj doajmma bájke boatsojäládussaj gálggi suoddjiduvvat.
• Ednam- ja tjáhtjebájke galggi guhkás máhttelis suoddjiduvvat dagojda ma tjielggasit äládusáj dåjmajt låsedittji.

Luonndoluohkkolágan árvustaláduvvi boatsojäládusá ájnnasamos bájke rijkadoajmman. Tjoahkkimbájke ja gássjelis tjadádagá jådådagáj milta li buojkulvisá dakkir bájkijda.
Visar sidorna 1 till 2 ( av 2 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-06-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?