tisdag 23 juli 2024

Biras

Lea buohkaide ávkin ahte mii gáhttet iežamet birrasa. Bistevaš ovdáneapmi mearkkaša ahte sihke mii ja boahttevaš buolvvat galget sáhttit luondduriggodagaid geavahit.

Alla birasárvvut
Ekologalaš bistevašvuohta ja luondduriggodagaid seastin lea guovddáš sámi kultuvrra ovdáneamis ja seailluheamis. Ekologalaš ja ekonomlaš bistevaš sámi ealáhusat lea buoremus dáhkádus duottar- ja vuovdeguovlluid alla biras- ja kulturárvvuid seailluheapmái. Guoskameahttun luondu ja geavaheapmi ođasmuvvi luondduriggodagain leat dehálaš vuođđun sámi ealáhusaide. Ealáhusaide lea dehálaš ahte luondu ii billistuvvo.
 

Visot áššit leat birasáššit
Biologalaš girjáivuohta lea eaktun visot eallimii eatnama nalde, ja dat lea vuođđun daidda ekovuogádatbálvalusaide mat leat dárbbašlaččat olmmošvuhtii ja birgejupmái. Luonddus lea suodjalanárvu ja olbmo riektái rievdadit ja geavahit luondduriggodagaid, čatnasa ovddasvástádus hálddašit luonddu buori vuogi mielde.

Sámikulturárbi
Sámit leat Eurohpá áidna dohkkehuvvon álgoálbmot. Sámi kulturárbi lea sámi álbmoga kultuvra ja historjá geográfalaš konteavsttas. Kulturárbbit eai leat dušše fysalaš bázahusat. Seamma dehálaš lea immateriála kulturárbi, namalassii visot dat mas eai báze luottat. Sámi perspektiivvas lea visot áššit birasáššit, ja luonddu ii mana sirret kultuvrras. Boazodoallu lea hui dehálaš oassi ruoŧa biras- ja luonddugáhttenbarggus, ee. danin go dat lea indikáhtorin dasa makkár dilis eatnamat leat.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-06-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?