måndag 22 juli 2024

Sámedikki giellabargu

Okta Sámedikki láhkamearriduvvon doaimmain lea jođihit sámi giellabarggu. Bargu lea organiserejuvvon giellaossodahkii mii doaibmá ráđđeaddin ja áššedovdin, ja Sámi giellaguovddážii mas lea ovttasvástádus bargat olggosguvlui ja giela ealáskahttimiin.

Giellaossodaga bargu
Stuora oassi giellakonsuleanttaid barggus giellaossodagas lea sátne- ja gramatihkkadikšun. Sii gieđahallet giellaáššiid ja vástidit jearaldagaid olbmuin. Lea maid olu diehtojuohkinbargu giellalága ja iežá giellaáššiid birra. Bistevaš bargui gullo maiddái ráđđeaddin, siskkáldas jorgaleapmi, korrektuvralohkan, diehtoohcan ja dutkan ja maiddái báikenamaid dárkkisteapmi ja ođastuhttin . Sámediggi veahkeha dulkon- ja jorgalangaskkustemiin eiseválddiide ja earáide go lea dárbu.

Báikenammaráđđi
Sámedikkis lea ovddastus Báikenammaráđis. Bargojoavku ásahuvvui 2006 Sámedikkis, SOFI:s ja DAUM:as bargogohččosiin ahte hábmet váldolinjjáid ovttasdoaimmaide sámi báikenammabargui, mearridit bargomálle ja cegget njuolggadusaid sámi báikenamaid dárkkisteami várás.

Unnitlogugiellaláhka
Sámegiella lea almmolaččat dohkkehuvvon Davviriikkain sámi giellalágaid ásaheami bakte. Cuoŋománu 1 b.2000 dohkkehuvvui sámegiella (visot variánttat) almmolaš unnitlogugiellan Ruoŧas. Ođđa láhka našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birra lea leamaš fámus ođđajagimáni 1 b. 2010 rájes. Sámegiela hálddašanguvlui gullet 22 gieldda davvi-Ruoŧas.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?