fredag 19 juli 2024
karta över det traditionella samiska området

Sámit Ruoŧas

Sámit Ruoŧas leat nannosit čadnon iežaset árbevirolaš eatnamiidda. Áidnalunddot ealáhusat ja dáhttu seailluhit ja doalvut viidáset iežaset čearddalaš identitehta boahttevaš bulvii lea mearkkašahtti.

Sámit leat agibeaivvi rájis eallán guovllus mii otne gokčá njeallji riikka. Guoládatnjárga Ruoššas, davimus Suopma, davvi Norgga mearra- ja siseanan ja Ruoŧa bealde Eajrá rájis gitta davás. Guovlu lea Sápmi.

Árbevirolaš ealáhusat
Dábálaš árvvoštallan otne lea ahte gávdnojit oktiibuot sullii 80.000 sámit, 20.000-40.000 gávdnojit Ruoŧas. Sullii logi proseantta sámiin Ruoŧas ellet boazodoalus. Váldo árbevirolaš ealáhusat leat boazodoallu, bivdu, guolástus ja duodji. Otne barget sámit maiddái eanas báikegoddeealáhusain mat jođihuvvojit davimus Ruoŧas, dávjá olbmot kombinerejit ealáhusaid nugo unna eanandoaluš ja sámi turisma.

Definišuvdna eamiálbmogis
Dábálaš definišuvdna eamiálbmogis lea ahte sis leat máttut dain álbmotjoavkkuin geat orru riikkas dehe geográfalaš guovllus mii gullo riikkii dan áiggis go guovlu koloniserejuvvoi dehe bággejuvvoi dálá stáhtarájiid siskkobeallái. Mearkkašahtti eamiálbmogii lea ahte joavku geahččala seailluhit, ovddidit ja doalvut viidáset iežaset čearddalaš identitehta, kultuvrra ja sosiála institušuvnnaid ja geavaheami árbevirolaš eallinbirrasis boahttevaš buolvvaide.

Guhkes čatnašupmi
Sámit leat historjjálaččat nannosit čadnon eatnamiidda gos leat jođihan ja ain jođihit iežaset ealáhusaid ja ovddidan iežaset kultuvrra. Dát čatnašupmi manná dološ áigái guhká ovdal go náššunalstáhtat ásahuvvojedje.

Álbmotrievttálaš suodjalus
Sámiin ii leat vuođđolágalaš sajádat Ruoŧas muhto sámiin leat álbmotrievttálaš suodjalus danin go leat eamiálbmot. Sámit leat eamiálbmot álbmotrievttálaš gáibádusain kultuvrralaš sierragieđahallamii Ruoŧas, dan mearridii riikkabeaivi 1977.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?