torsdag 13 juni 2024
renar i vinterlandskap
mostphotos.com

Renar och klimat

Sametinget arbetar på olika sätt för att minska rennäringens sårbarhet och öka dess långsiktiga resiliens (motståndskraft). Vi jobbar främst i olika projekt, med kompetensutveckling, metodutveckling samt lokalt anpassade strategier och redskap för olika slags förändringar.

Underifrån-perspektiv
En förutsättning för att rennäringen ska kunna klara sig långsiktigt är delaktighet och kreativitet. Sametinget utgår från att de största experterna på renskötsel är renskötarna själva och det är därifrån lösningarna kan arbetas fram. Projekt måste utgå ifrån ett underifrån-perspektiv. Ett samtalsklimat som baseras på ömsesidigt respekt och som sker på samma ögonhöjd med myndigheter, kommuner och företag är avgörande för renskötselns fortlevnad. Sametinget vill höja kunskapen om rennäringen och den samiska kulturen och dess betydelse för landskapet, för storsamhällets mångfald och för biologisk mångfald. 

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling behövs både inom samebyar som bland andra aktörer. För samebyarna handlar det till exempel om frågor hur rennäringen själv kan minska miljö- och klimatpåverkan eller hur rennäringen kan bli mindre beroende av fossila bränslen. För svenska myndigheter, organisationer eller företag som har beröringspunkter med rennäringen är några viktiga frågor:

  • Vilka störningseffekter har minst påverkan på renen?
  • Vilken betydelse har renen och rennäringen för den biologiska mångfalden?
  • Vad innebär en resilient rennäring?
  • Vad är toleransgränsen för rennäringen?

Metodutveckling
Sametinget bedriver och deltar i samarbetsprojekt där samebyar i samarbete med akademiska institutioner bedriver forskning kring relevanta frågor för klimatanpassningen. Bådas kunskapssystem; den traditionella kunskapen och den akademiska kunskapen är viktiga. Samarbetsprojekten är kompetenshöjande för både akademiska forskare och samiska kunskapsbärare.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-08-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?