måndag 22 juli 2024

Våra handläggare

Sök handläggare efter ärendets art. Observera att samtliga anställda inte finns med i denna lista. Om du söker en särskild person, kan du söka i bokstavsordning under fliken All personal.

Allmänna frågor om samer, samisk kultur m.m.

Samiskt informationscentrum
info(at)samer.se

Allmänna frågor om Sametinget

info(at)sametinget.se

För frågor som rör sametingsvalet, plenum, styrelse och nämnder

Persson Siri 
Administrativ handläggare/sekreterare
0980-780 35
siri.persson(at)sametinget.se

-------------------------------------------------------------------------------------

Kulturfrågor


Projekt- och verksamhetsbidrag Kultur:

Nilsen Liz-Marie
Kulturhandläggare
0980-780 32
lizmarie.nilsen(at)sametinget.se

Övergripande frågor som rör kulturområdet, t.ex. kulturarv, traditionell kunskap, repatriering:

Idivuoma Susanne
Avdelningschef Kultur
0980-780 48
susanne.idivuoma(at)sametinget.se

-------------------------------------------------------------------------------------

Språkfrågor

 

Kitok Anita
Avdelningschef, Språk och utbildning
0980-681 98
anita.kitok(at)sametinget.se

Omma Simma Sara
Enhetschef 
Samiskt språkcentrum
0980-780 27
sara.omma.simma(at)sametinget.se

Samiskt språkcentrum:

Gielejarnge(at)sametinget.se

Minoritetspolitiska uppdraget:

Omma Ellen
Enhetschef Minoritetspolitiska uppdraget
0980-780 37
ellen.omma(at)sametinget.se

Hemsidan minoritet.se:

Skoglund Karin
Vik. webbredaktör för minoritet.se
063-15 08 59
karin.skoglund(at)sametinget.se

-------------------------------------------------------------------------------------

Rennäringsfrågor

Nilsson Ingela
Avdelningschef
063-15 08 75
ingela.nilsson(at)sametinget.se

Forsmark Stefan
Handläggare Skog & rovdjur
0980-780 40
stefan.forsmark(at)sametinget.se

Inga Hans
Handläggare Renmärken
0980-780 46
hans.inga(at)sametinget.se

Långberg Sören
Handläggare Tjernobyl, katastrofskadeskydd
0952-340 01
soren.langberg(at)sametinget.se

Benson Peter
GIS-samordnare
0980-780 55
peter.benson(at)sametinget.se

Labba Åsa
Samordnare Fokalpunkt för traditionell kunskap
063-15 08 70
​asa.labba(at)sametinget.se

Miljö och samhälle:

sebrudak(at)sametinget.se

Renbruksplan:

Blind Caroline
Verksamhetsledare Renbruksplaner
0980-780 51
caroline.blind(at)sametinget.se

-------------------------------------------------------------------------------------

Övriga samiska näringar, EU-program
 

Nilsson Ingela
Avdelningschef 
063-15 08 75
ingela.nilsson(at)sametinget.se

Larsson Sara
Handläggare Landsbygdsprogrammet
063-15 08 53
sarainger.larsson(at)sametinget.se

Valkeapää Kjerstin
Handläggare Interreg
0980-780 53
kjerstin.valkeapaa(at)sametinget.se

-------------------------------------------------------------------------------------

Ekonomi-, HR-, IT- och juridiska frågor

 

Frågor som rör ekonomi såsom budget, förvaltningsanslag, fakturor:

fakturaservice(at)sametinget.se

Upphandling:

Bergkvist Helen
Controller
063-15 08 55
helen.bergkvist(at)sametinget.se

Rekryteringar, personalfrågor, arvoden, löner:

Sarri Johanna
HR-Specialist
0980-780 50
johanna.sarri(at)sametinget.se

Svonni Eva
HR-Generalist
0980-780 33
eva.svonni(at)sametinget.se

 

Juridiska frågor

Palmblom Margaretha
Verksjurist
0980-780 56
margaretha.palmblom(at)sametinget.se

Blind Ellen
Jurist Rennäring
0980-780 21
ellen.blind(at)sametinget.se

Åstot Nadja
Jurist Rennäring
0980-780 52
nadja.astot(at)sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKontakt
MenyKontakt
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?