torsdag 1 juni 2023

Våra handläggare

Sök handläggare efter ärendets art. Observera att samtliga anställda inte finns med i denna lista. Om du söker en särskild person, kan du söka i bokstavsordning under fliken All personal.

Allmänna frågor om samer, samisk kultur m.m.:

Skielta Anna
Kommunikatör Samiskt Informationscentrum (SIC)
063-15 08 72
info(at)samer.se
anna(at)samer.se

Fjällgren Ana Maria
Kommunikatör Samiskt Informationscentrum (SIC)
063-15 08 50
info(at)samer.se
anamaria(at)samer.se

Allmänna frågor om Sametinget:

Enoksson Marie
Kommunikatör & Webbredaktör
0980-780 42
info(at)sametinget.se

Projekt- och verksamhetsbidrag Kultur:

Skinnarmo Kari
Vik. Kulturhandläggare
0980-780 44
kari.skinnarmo(at)sametinget.se

Övergripande frågor som rör kulturområdet, t.ex kulturarv, traditionell kunskap, repatriering:

Idivuoma Susanne
Avdelningschef Kultur
0980-780 48
susanne.idivuoma(at)sametinget.se

Sevä Tanja
Kulturutredare
0971-550 70
tanja.seva(at)sametinget.se

Nilsen Liz-Marie
Vik. Kulturutredare
0980-780 32
lizmarie.nilsen(at)sametinget.se

Samernas bibliotek:

Larsson Monika
Enhetschef Samernas bibliotek
063-15 08 58
monika.larsson@sametinget.se

Språkfrågor:

Östergren Njajta Anders
Sydsamisk Språkkonsulent
0980-780 28
anders.ostergren.njajta(at)sametinget.se

Sortelius Nils-Olof
Lulesamisk Språkkonsulent
0971-557 80
nils-olof.sortelius(at)sametinget.se

Allas Marie Louise
Språkhandläggare Korttidsstudiestöd
0980-681 93
marie.louise.allas(at)sametinget.se

Omma Simma Sara
Enhetschef 
Samiskt språkcentrum
0980-780 27
sara.omma.simma(at)sametinget.se

Sparrock Sylvia
Språkkonsulent Sydsamiska
Samiskt språkcentrum
063-15 08 56
sylvia.sparrock(at)sametinget.se

Klemensson Margareta
Språkkonsulent Sydsamiska
Samiskt språkcentrum
063-15 08 74
margareta.klemensson(at)sametinget.se

Vannar Ingegerd
Språkkonsulent Lulesamiska
Samiskt språkcentrum
0980-780 29
ingegerd.vannar(at)sametinget.se

Steggo Peter
Språkkonsulent Pitesamiska
Samiskt språkcentrum
0980-780 57
peter.steggo(at)sametinget.se

Tornensis Reetta
Språkkonsulent Nordsamiska
Samiskt språkcentrum
0980-780 59
reetta.tornensis(at)sametinget.se

Wasara Anna
Språkkonsulent Nordsamiska
Samiskt språkcentrum
0980-780 58
anna.wasara(at)sametinget.se

Svonni Anna-Stina
Projektledare
Samiskt språkcentrum
0980-780 41
anna-stina.svonni(at)sametinget.se

Minoritetspolitiska uppdraget:

Omma Ellen
Enhetschef Minoritetspolitiska uppdraget
0980-780 37
ellen.omma(at)sametinget.se

Labba Veronica
Handläggare Minoritetspolitiska uppdraget
0980-681 92
veronica.labba(at)sametinget.se

Negga Aina
Handläggare Minoritetspolitiska uppdraget
063-15 08 59
aina.negga(at)sametinget.se

Hemsidan minoritet.se:

Skoglund Karin

Vik. webbredaktör för minoritet.se
063-15 08 59
karin.skoglund(at)sametinget.se

Rennäringsfrågor:

Sjajn Lars-Ove
Tf Kanslichef
0980-780 23
lars-ove.sjajn(at)sametinget.se

Nilsson Ingela
Tf Avdelningschef Rennäring
063-15 08 75
ingela.nilsson(at)sametinget.se

Öberg Laila
Handläggare Miljö & samhälle, överklagningsärenden
0980-780 24
laila.oberg(at)sametinget.se

Walkeapää Anne
Handläggare Miljö & samhälle
0980-691 94
anne.walkeapaa(at)sametinget.se

Thomasson Brita Iren                                                   
Handläggare Miljö & samhälle                                                     
0971-559 84
brita.thomasson(at)sametinget.se

Larsdotter Eli
Handläggare Miljö & samhälle 
063-15 08 77
eli.larsdotter(at)sametinget.se

Forsmark Stefan
Handläggare Skog & rovdjur
0980-780 40
stefan.forsmark(at)sametinget.se

Doj Rickard
Statistik Rennäring
063-15 08 76
rickard.doj(at)sametinget.se

Inga Hans
Handläggare Renmärken
0980-780 46
hans.inga(at)sametinget.se

Långberg Sören
Handläggare Tjernobyl, katastrofskadeskydd
0952-340 01
soren.langberg(at)sametinget.se

Benson Peter
GIS-samordnare
0980-780 55
peter.benson(at)sametinget.se

Kuhmunen Tomas
Markanvändningskonsulent
0980-780 20
tomas.kuhmunen(at)sametinget.se

Labba Åsa
Samordnare Fokalpunkt för samisk kunskapstradition
063-15 08 70
​asa.labba(at)sametinget.se

Blind Caroline
Verksamhetsledare Renbruksplaner
0980-780 51
caroline.blind@sametinget.se

Övriga samiska näringar, EU-program:

Nilsson Ingela
Avdelningschef Näring
063-15 08 75
ingela.nilsson(at)sametinget.se

Hansson Camilla
Handläggare Landsbygdsprogrammet
063-15 08 57
camilla.hansson(at)sametinget.se

Larsson Sara
Handläggare Landsbygdsprogrammet
063-15 08 53
sarainger.larsson(at)sametinget.se

Valkeapää Kjerstin
Handläggare Interreg
0980-780 53
kjerstin.valkeapaa(at)sametinget.se

Frågor som rör ekonomi såsom budget, förvaltningsanslag, upphandlingar, fakturor:

Falkefjeld Staffan
Controller
0980-780 36
staffan.falkefjeld(at)sametinget.se

Bergkvist Helen
Controller
063-15 08 55
helen.bergkvist(at)sametinget.se

Rekryteringar, personalfrågor, arvoden, löner:

Berglund Jeannette
Vik. HR-Specialist
0980-780 50
jeannette.berglund@sametinget.se

Svonni Eva
HR-Generalist
0980-780 33
eva.svonni(at)sametinget.se

För frågor som rör plenum, styrelse och nämnder:

Persson Siri 
Administrativ handläggare/sekreterare
0980-780 35
siri.persson(at)sametinget.se

IT:

Lundström Mikael
Digital strateg
0980-681 99
mikael.lundstrom(at)sametinget.se

Strålberg Erik
IT-samordnare
0980-780 22
erik.stralberg@sametinget.se

Juridiska frågor, folkrätt:

Palmblom Margaretha
Verksjurist
0980-780 56
margaretha.palmblom(at)sametinget.se

Wilhelm Matilda
Jurist Internationella frågor
072-213 67 29
matilda.wilhelm(at)sametinget.se

Blind Ellen
Jurist Rennäring
0980-780 21
ellen.blind(at)sametinget.se

Åstot Nadja
Jurist Rennäring
0980-780 52
nadja.astot(at)sametinget.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2023-05-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKontakt
MenyKontakt
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?