måndag 15 juli 2024

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag som främjar den samiska kulturen beviljas till samiska institutioner, föreningar, organisationer och stiftelser som är juridiska personer och vars verksamheter verkar i linje med gällande kulturpolitiska mål i Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram.

Dags att ansöka om verksamhetsbidrag för nästa år!
Ansökan som skickas per post ska ha inkommit till Sametinget senast den 1 november. Ansökan kan även skickas via e-post senast kl. 24.00 den 1 november, men ska då följas av en underskriven ansökan som skickas per post.
 
Skicka ansökan till:

Sametinget
Box 90
981 22 KIRUNA

E-post: kansli@sametinget.se

Några viktiga regler att förhålla sig till vid ansökan om verksamhetsbidrag:

  • Verksamhetsbidrag till samiska föreningar och organisationer beviljas om de har ett ideellt syfte, är verksamma inom Sverige och är bildade av samer för samer.
  • Grupper, partier och liknande sammanslutningar som deltar i sametingsvalet eller andra allmänna val beviljas inte bidrag via kulturnämnden.
  • Ansökan som inkommit försent avvisas.
  • Ansökan behandlas av kulturnämnden endast om ifylld blankett med fullständiga uppgifter inkommit.
  • Kulturbidrag ska beskattas. Kontakta Skatteverket i frågan.
  • Sökande ska i ansökan om verksamhetsbidrag beskriva arbetet med samisk språkutveckling i den egna verksamheten. Sökande ska även beskriva arbetet som görs för att öka jämställdheten. 
  • Sökande som tidigare beviljats verksamhetsbidrag ska ha inkommit med en fullständig redovisning av tidigare bidrag innan en ny ansökan prövas.
  • Ofullständiga ansökningar avslås.

Ytterligare villkor står i Regler och anvisningar.

Ansökningstid
Ansökningar om verksamhetsbidrag behandlas en gång per år. Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast den 1 november. Även ansökan per e-post till kansli@sametinget.se före kl. 24.00 godtas, men du måste skicka in den underskrivna ansökan med post.

Redovisning

Läs mer om redovisning av verksamhetsbidrag här

Återbetalning

  • Om förändringar av verksamheten genomförs utan samråd med Sametingets kulturnämnd eller vid utebliven redovisning, kan hela eller del av bidraget återkrävas.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-12-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?