tisdag 23 juli 2024

Rudnalit podcasta

Gal ma diehti miján la podcasta? Dan namma l Rudnalit ja lip gålmmå åsijt juo almodam. Giellaguovdásj almodin podcastav basadismáno 2023 gånnå Cati Kuoljok la jådediddje ja sån bivddi sisi guossijt gej sjuddi duon dán birra.

Rudnalit mierkki “att samtala” julevsámegielláj mij la oajvvegiella podcastan, valla ulmutja ma adni ietjá sámegielajt máhtti boahtet guossen åvddålijguovlluj.

Ulmme l vaddet nuorajda sajev gånnå sámegiella gullu árggaságastimev sámegielaga gasskan. Podcasta vaddá juojddá mij la suohtas ja ájggeguovddelis gulldalit.

Rudnalit gávna gånnå podda gávnnuji, degu Spotify:an:

https://open.spotify.com/show/1zyF5iPqfSe4Gfj7BzJjaT

Oase båhti juohkka máno. Jus sidá diehtet goassa ådå oasse boahtá, tjuovo podcasta kontov Instagramman; rudnalitpodcast

 https://www.instagram.com/rudnalitpodcast/

 

Oase:

Vuostasj oasse:
Cati ja guosse Elina Israelsson sjuddiba basádismáno birra. Oadtju gus javvlahervajt juo biedjat jali vierddi gus javllamánnuj vuorddet? Ságastibá aj Sámedikke 30 jage ávvudallamav ja manen Elina ij vuojnnu tjerastimbuoldan.  

Javlladuojke:
Dán oasen la Nadia Kielatis guossen. Cati och Nadia sjuddiba gåk la åhpadit gielav nehta baktu. Såj ságastibá javlabiebmo birra ja jus viertti snivvit javlaj åvddåla. Le gus Nadia javllahávgav muosádam ja luluk sån ålggorijkan javlav ávvudallat?

Márnánrussa:
Podda guosse l Sanne-Marja Tuorda och ja báddiduváj Jåhkåmåhke márnána åvddåla. Márnán la diehttelis dán oase tebmá, valla aj gábde-trenda ja duodje. Oadtjup aj gullat Sanne-Marja räjsso duodje-gesella vuossti. 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?