fredag 19 juli 2024

SWOT-analys: Svagheter och utmaningar

I samband med arbetet med Agenda 2030-analys och miljöledningssystem har Sametinget utifrån ett samiskt perspektiv gjort en SWOT-analys. Här kan du läsa om våra identifierade svagheter och utmaningar.

Svagheter – interna faktorer

 • Sametinget har ett begränsat inflytande över rennäringens produktionsresurser.
 • Samisk näringsverksamhet bedrivs oftast i liten skala vilket leder till marginalisering av samiskt näringsliv på regional och nationell nivå.
 • De geografiska förhållanden inom vilka Sametinget verkar – landsbygd, långa avstånd, begränsad infrastruktur – är resurskrävande.
 • Avsaknaden av data och statistik om den samiska befolkningens situation utifrån hållbarhetsmålen medför svårigheter att identifiera lämpliga insatser och följa upp förändringar över tid.
 • Inom vissa politikområden av betydelse för Sametingets arbete med hållbarhetsmålen har Sametinget ett begränsat mandat och myndighets-/förvaltningsansvar.

Utmaningar – externa faktorer

 • Klimatförändringar, exploatering inom vindkraft och gruvdrift, infrastruktur, täkter och det storskaliga skogsbruket leder till förlorat renbete.
 • Som minoritet är det en utmaning att kommunicera samiska frågor som politiskt relevanta för majoritetssamhället.
 • Samiska frågor är ofta osynliggjorda och okunskap leder till ett lågt intresse hos allmänhet och beslutsfattare.
 • Det råder brist på data och statistik om den samiska befolkningen och deras situation.
 • Bristen på handling och politiskt ansvarstagande har ökat intressekonflikterna mellan samer och andra grupper i samhället.
 • Omvärldens bristande kunskap gör det problematiskt att driva samiska frågor framåt.
 • Diskussioner om samiska frågor förs inte sektorsövergripande utan behandlas oftast i stuprör.
 • Mediabevakningen och debatten om samiska frågor är förenklad och ger en begränsad bild av verkligheten.
 • Det finns målkonflikter dels mellan målen i Agenda 2030, dels mellan regeringens tolkning och genomförande av målen och Sametingets uppdrag och samiska intressen.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?