tisdag 23 juli 2024
lulesamiska språksektionen

Julevsáme tjállemnjuolgadusá vijmak (vas) gárves

Vuona ja Svieriga Sámedikkij aktisasjprosjækta Julevsáme tjállemnjuolgadusá l juo dal gárves. Nágin biejve girjjealmodime maŋŋela, gidán 2022, prosjæktaæjgát giesij girjátjav ruptus internehtas, gå lidjin ælvvám smáv vigátjijt. Dálla l girjásj giehtadaláduvvam ådåsis julevsáme giellanammadusás. 

Sáme Giellagáldo julevsáme giellanammadusán lij vuostasj tjåhkanibme vásse vahko, gålgådismáno 10.-11. biejve 2023, Mo i Ranan. Tjåhkanimen Per-Eric Kuoljok válljiduváj  giellanammadusá jådediddjen ja Heidi Andersen sadjásasj jådediddjen.

Julevsáme giellanammadus giehtadaláj Vuona ja Svieriga sámedikkij aktisasj prosjevtav Julevsáme tjállemnjuolgadusá. Nammadus normerij riektatjállemgirjátjav smáv rievddadusáj.

Per-Eric Kuoljok (ådå válljidum jådediddje julevsáme giellanammadusán) javllá dán láhkáj:

- Rijkarádje Ij galga vájkkudit mijá aktisasj julevsámegielav, ja iv sidá giella galggá åvddånahttet iesjguhtik guovlluj. Jus galggá julevsámegielav bisodit de hæhttuji tjállemnjuolgadusá.

- Lev ihkeva ávon gå tjállemnjuolgadusgirjásj vijmak dåhkkiduváj, dat mij sjaddá buorren ja vuogas sidjij gudi tjálli gielav; oahppe, studenta, åhpadiddje, jårggåliddje ja iehtjáda.

Girjásj galggá lájddit tjállev gåktu formálalattjat hábbmi ietjas tjállagav, buojkulvissan goassa adnet stuorra bokstávav, gåktu adnet tjuorvasmerkav, tsæhkkáv jali gåktu tjállet oanádusájt j.n.v.

Dallutjis gå julevsáme tjállemvuohke dåhkkiduváj la årrum dárbbo Julevsáme tjállembagádusájda. Tjavtjan 2018 álgaduváj Julevsáme tjállemnjuolgadusá aktisasjprosjækta Svieriga ja Vuona Sámedikkij gaskan. Riektačállinrávvagat (nuorttasáme tjállemnjuolgadusá) mij almoduváj 2016, sjattaj vuodon vuostasj julevsáme tjállemnjuolgadusgirjátjij. Prosjevta álgon nammaduvvin gáktsa ájrrasa barggojuohkusij, nieljes Svieriga bieles  ja nieljes Vuona bieles. Giellagáldo Julevsáme giellajuogos dåhkkidij girjátjav basádismáno 2021.

Tjáledijn la muhttijn dárbbo tjállemnjuolgadusájda. Ulmmen dájna girjátjijn la lájddit tjállev gåktu formálalattjat galggá hábbmit ietjas tjállagav, buojkulvissan goassa adnet stuorra bokstávav, gåktu adnet tjuorvasmerkav, gåggu biedjat tsæhkkáv jali gåktu tjállet oanádusájt. Dan baktu låhkkåj sjaddá álkkebun goappátjagá låhkåt ja dádjadit man birra l sáhka tevstan.

Mij lip jagij tjadá luojkadam iesjguhtik dárogielas ja hiebadam julevsámegiellaj, dagu musihkka (vuonadáros ‘musikk’) ja musijkka (svierigadáros ‘musik’). Prosjæktajuogos lij tjállám muhtem moallánagájt guovte láhkáj (buojkulvissan musihkka/musijkka) ja bágojt æ-/ä-bokstávajn (buojkulvissan mærkka/märkka) sæmmi báhkorájdon girjátjin, valla åvdep Giellagáldo giellajuogos anij dav ilá vájvven ja hiemssen låhkkåj, ja dan diehti girjásj guovte oassáj juogeduváj.

Girjásj la gájkajda gudi tjálli julevsámegiellaj: oahppe, studenta, åhpadiddje, jårggåliddje, journalista, oahppamnævvobuvtadiddje ja iehtjáda. Sávvap girjásj sjaddá hávssken ja ávkken gájkajda gudi julevsámegiellaj tjálli.

Dássta máhta viedtjat Julevsáme tjállemnjuolgadusgirjátjav

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-05-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?