torsdag 18 juli 2024
sameflaggorna vajar mot blå himmel

Sámij álmmukbiejvve

Sámij álmmukbiejvve guovvamáno 6. b. l aktisasj gájkka sámijda Svierigin, Vuonan, Suoman ja Gárjjelin.

Vuostasj sáme rijkkatjåhkanibme lij Tråanten guovvamáno 6. b. 1917. Tjåhkanimen lidjin badjel tjuohte sáme Svierigis ja Vuonas, ja ålos sijás lidjin nissuna. Lej vuostasj bále sáme histårjån gå nuortta- ja oarjjelsáme Vuonas ja Svierigis oassálasstin rájedis tjåhkanibmáj ságastalátjit aktisasj ássjij birra. Dan diehti l guovvamáno 6. b. válljidum ájnas gåvåstakbiejvven gájkka sámijda, vájku man rijkan sij årru.

1986 Nuorttarijkaj sámekonferänssa Ååren mierredij nammadit ”Sámi soga lávlla” almulasj sáme rijkalasjlávllagin. Täksta l tjáledum 1906 merrasámes Isak Saba (1875–1921) gut bargaj åhpadiddjen ja girkkotjuojadiddjen. Sån lij riegádam Unjárgan, Nuorttavuonan. Isak Saba lij vuostasj sábme gut válljiduváj Vuona Stuorradiggáj. Nuohtajt Arne Sørlie l tjállám.

22. sámekonferensan Váhtjerin 2022 Sámeráde mierredij nammadit "Sámieatnan duoddariid" rijkalasjjuojggusin sámij rijkalasjlávllaga buohta. Tjálle, tjuojadiddje ja dájddár Nils-Aslak "Áillohaš” Valkeapää tjálij juojggusav 1970-lågon. Juojggusin älla nuohta vaj máhttá  dav hebadit umasse juojgosárbbedábijda Sámeednamin.

 

Ella-Sara giehttu:

 

Lågenanguokta sáme slávggábiejve:

 • guovvamáno 6. b. - Sámij álmmukbiejvve
 • sjnjuktjamáno 2. b. - Ådå Sámedigge Suoman rabáduváj sjnjuktjamáno 2. b. 1996
 • sjnjuktjamáno 25. b. - Márjjebiejvve, árbbedábálasj sáme bassebiejvve
 • Mihttsamárbiejvve
 • bårggemáno 9. b. - FN:a rijkajgasskasasj álggoálmmugij biejvve
 • bårggemáno 15. b. - Sámij slávggá dåhkiiduváj bårggemáno 15. b. 1986
 • bårggemáno 18. b. - Sámeráde vuododuváj bårggemáno 18. b. 1956
 • bårggemáno 26. b. - Sámedigge Svierigin rabáduváj bårggemáno 26. b. 1993
 • gålgådismáno 9. b. - Sámedigge Vuonan rabáduváj gålgådismáno 9. b. 1989
 • basádismáno 9. b. - Delegasjåvnnå sáme ássjij hárráj Suoman rabáduváj basádismáno 9. b. 1973
 • basádismáno 15. b. - Isak Saba riegádimbiejvve
 • basádismáno 29. b. - Elsa Laula Renberga riegádimbiejvve
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-01-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?