fredag 19 juli 2024

Historiskt beslut om grundlagen i Sveriges riksdag

Den 24 november 2010 är en historisk dag för samerna.

Ändringar från 2011
Riksdagen har nu fattat det slutliga beslutet om det vilande förslaget om ändringar i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen. Förändringar i grundlagen, vallagen och kommunallagen börjar gälla från den 1 januari 2011. Sju av åtta partier i riksdagen stod bakom förslaget.

Samerna - ett folk
Sveriges riksdag har nu erkänt att samerna är ett folk i grundlagen. Sverige har därmed erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Enligt professorn i folkrätt, Ove Bring, har denna skrivning i grundlagen en stor juridisk betydelse. Enligt Bring har ett folk en teoretisk större rätt till självbestämmande än en minoritet och ett folk har en starkare ställning än ett urfolk. Ett urfolk har inte samma rätt till självbestämmande som ett folk. Ett folk har politiska rättigheter medan ett urfolk har kulturella rättigheter.

Stora förväntningar
För Sametingets del är förväntningarna stora att Sveriges regering nu fyller grundlagsändringen med ett reellt innehåll och att grundlagen införlivas i all den lagstiftning som berör det samiska folkets angelägenheter. Nu finns de materiella förutsättningarna att utforma samiskt självbestämmande i alla frågor som berör samer.
 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-08-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?