fredag 19 juli 2024

Nuorttarijkaj sáme giellabálkká juogeduvvá 2024 tjavtja

Ájnegis ulmutja, organisasjåvnå, institusjåvnå ja oajválattja ålles sáme guovlon gåhtjoduvvi kandidáhtajt oajvvadittjat giellabálkkáj. Sáddi vuojtte oajvvadusáv vuodustimijn mij ij la guhkep gå guokta biele.

GÅLLEGIELLA – Nuorttarijkaj sáme giellabálkká juogeduvvá lågenanvuostasj bálláj 2024 tjavtja gå sáme vidjurij minisstara ja Suoma, Vuona ja Svieriga sámedikkepresidenta tjåhkani. Tjåhkanibme l Oslon gålgådismáno 22. biejve 2024. Giellabálkká juogaduvvá ájnegis ulmutjij(da) jali organisasjåvnåjda ma li sámegielajt åvdedam. Gållegiella - Nuorttarijkaj sáme giellabálkká ásaduváj rijka sáme vidjurij minisstarijs ja Suoma, Vuona ja Svieriga sámedikkepresidentajs. Bálkká juohkka nuppát jage juogeduvvá, vuostasj bále lij jagen 2004. Giellabálkká l 15 000 euro.

Giellabálká ulmme

Giellabálkká galggá viehkken sámegielajt åvdedittjat, åvddånahtátjit ja bisodittjat Suoman, Vuonan ja Svierigin.

Gudi máhttá bálkáv oadtjot?

Giellabálkáv máhtti oadtjot ájnegis ulmutja, juohkusa, organisasjåvnå, siebre ja institusjåvnå ma li viek ålov barggam sámegielajt åvdedittjat tjálalattjat, njálmálattjat jali ietjá láhkáj. Bálkká máhttá moadda gielladåjmaj diehti juogeduvvat. Bálkká máhttá aj moaddásijda juogeduvvat.

Oajvvada kandidáhtav!

Ájnegis ulmutja, organisasjåvnå, institusjåvnå ja oajválattja ålles sáme guovlon gåhtjoduvvi kandidáhtajt oajvvadittjat giellabálkkáj. Sáddi vuojtte oajvvadusáv vuodustimijn mij ij la guhkep gå guokta biele.

Oajvvadus sáddiduvvá ragátmáno 1. biejve 2024 åvddåla diehki:

E-poassta: postmottak@kdd.dep.no

Poassta:

Gollegiella – bedømningskomité
Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter
Kommunal- og distriktsdepartementet
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo, Norge

Tlf: + 47 22 24 72 82

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?