fredag 21 juni 2024

Sannings-kommissionens ledamöter utsedda

Statsrådet Jeanette Gustafsdotter har den 3 juni 2022 utsett ledamöterna till sanningskommissionen som ska granska statens övergrepp mot det samiska folket och enskilda samer. Detta innebär att kommissionen nu kan påbörja sitt viktiga arbete.

Sametinget har under flera års tid arbetat med frågan om en sanningskommission. Den 3 november 2021 togs ett regeringsbeslut i frågan där direktiv antogs i samarbete med Sametinget. Därefter har en beredningsprocess pågått för tillsättande av ledamöter. Ledamöterna ska ingå i sanningskommissionen tillsammans med ordföranden och ett sekretariat.

Sanningskommissionen ska kartlägga och granska den gentemot samerna förda politiken i ett historiskt perspektiv fram till idag, och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle.

De ledamöter som utsetts besitter kompetens inom flera olika områden som är av vikt för kommissionens arbete. Till det kommer kommissionen själv att lägga upp sitt arbete samt samla in vittnesmål.

– Sametinget välkomnar dagens beslut. Det är en historisk dag. Äntligen har vi kommit till dagen att sanningskommissionen kan påbörjas, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

Förordnandet av ledamöter har skett i nära dialog med Sametinget genom Sametingets styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från alla sametingspartier och har arbetat intensivt med frågan den senaste tiden.

–Vi har arbetat länge för att ge sanningskommissionen så goda förutsättningar vi kan. Jag är tacksam för samarbetet inom Sametingets styrgrupp. För oss har det varit viktigt att få en bredd av kompetens bland ledamöter och att kommissionen har ett högt förtroende, säger Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Sametinget betonar att sanningskommissionen har ett stort och viktigt uppdrag.

– Det är en helt ny uppgift de har framför sig, och det är viktigt att kommissionen är öppen för alla vittnesmål som kommer in. Vi är väldigt nöjda över sammansättningen av ledamöter och ser fram emot kommissionens viktiga arbete, avslutar Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2025. 

 

Kontakt

Håkan Jonsson
Sametingets styrelseordförande
070-372 10 10
hakan.jonsson@sametinget.se

Marie Persson Njajta
Sammankallande Sametingets styrgrupp för en sanningskommission
073-806 98 48
marie.persson.njajta@sametinget.se

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-09-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?