måndag 15 juli 2024

Svierik nammat sádnesvuohta-kommisjåvnåv

Sámediggáj 2012 vatteduváj oajvvadis vuododit sádnesvuohtakommisjåvnåv. Ráddidusmärrádus basádismáno 3.b. 2021 vijmak la mierreduvvam. Sámedigge ja ráddidus li sjiehtadam bagádisáj hárráj sádnesvuohtakommisjåvnnåj valla vilá vádnu nammadit ájrrasijt kommisjåvnnåj.

Ráddidusá tjåhkanimen basádismáno 3.b. 2021 mierreduváj vuododit sádnesvuohtakommisjåvnåv mij galggá guoradallat ja váttugit gähttjat sámij vuosstáj dåjmadum politijkav histårjålattjat ja dan tjuovvusijt sáme álmmugij.

Kommisjåvnnå galggá vuojnnusij buktet ja diedojt vijdedahttet sámij vásádusáj hárráj ja kommisjåvnå maŋijbåhtusijt ja oajvvadisájt vaddet biedjamdagojda ma máhtti viehkedit tjuohttjáldahttemij ja åvdedit såbadisáv.

- Sámedigge árvon adná ráddidusá märrádusáv vuododit sádnesvuohtakommisjåvnåv stáhtá verrudagá hárráj sáme álmmuga vuosstáj. Merkaj sádnesvuohtakommisjåvnnå vijmak sjaddá oallevuohtan, Sámedikke stivrraåvddåulmusj Håkan Jonsson javllá.

- Le dal ájgge sáme álmmuga histårjjå ja oallevuohta almoduvvá. Sádnesvuohtakommisjåvnån l stuorra ja ájnas barggo álgget váttugit gähttjat stáhta verrudagáv sáme álmmuga vuosstáj ja aktugasj sámijda, goappátjagá histårjålasj ja verrudagá ja nuppástallam ma vil uddnik joarkki, Marie Persson Njajta javllá, tjoahkkár Sámedikke stivrrimjuohkusij sádnesvuohtakommisjåvnnåj.

Bagádisá mierkkiji sádnesvuohtakommisjåvnnå galggá åtsådit ja váttugit gähttjat, vuojnnusij buktet, árvustallat ja tjielggit tjuovvusijt dåjmadum politijkas sáme álmmuga vuosstáj. Kommisjåvnnå galggá aj diedojt vijdedahttet birra ja lasedit gájkkásasj dádjadusáv sámj histårjjåj ja gåktu histårjålasj verrudagá bájnatjit udnásj vidjurjt sámijda, oassálasstet gájkkásasj ságastallamij ja oassálasstet umasslágásj åhpadus- ja diededimdåjmajda.

- Kommisjåvnnå l oadtjum vijdes mandáhtav åtsådittjat gájkka máhttelisvuodajt. Ájnas dahkamus kommisjåvnnåj la oajvvadit biedjamdagojt ma galggi båhtusav vaddet tjuottjáldahttemij ja rievddadibmáj, Marie Persson Njajta javllá, tjoahkkár Sámedikke stivrrimjuohkusij sádnesvuohtakommisjåvnnåj.

Dahkamus galggá tjielggiduvvat maŋemusát javllamáno 1.b. 2025.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-04-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?