torsdag 18 juli 2024

Övervakning av CWD avslutad

Den EU-beslutade övervakningen av Chronic Wasting Disease, CWD, har avslutats.

Framöver undersöks endast hjortdjur som visar tecken på CWD. Det krävs enligt EUs förordning om prionsjukdomar (999/2001). Om sjuka frilevande hjortdjur med symptom på CWD upptäcks ska Statens veterinärmedicinska anstalt SVA kontaktas via www.rapporteravilt.sva.se

Det gäller alltså:  

  • vilda älgar, rådjur, kronvilt och dovvilt
  • ren
  • hägnad älg, kronvilt och dovvilt

SVA vill få rapporter om levande djur som visar minst ett av följande symptom:

  • avmagring
  • beteenderubbningar
  • rörelsestörningar
  • urinerar eller saliverar mer än vanligt

Livsmedelsverket kommer att provta renar med klinisk misstanke i samband med slakt. SVA kommer att provta en kvot av det fallvilt som sänds in till dem.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-03-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?