måndag 15 juli 2024

Hur går en konsultation till?

En förutsättning för att konsultationen ska uppfylla sitt syfte är att den genomförs i god anda. Sametingets, en samebys eller en samisk organisations ståndpunkt vid den slutliga bedömningen i ett ärende ska kunna tillmätas stor betydelse.

Hur går en konsultation till?

  • Information och förfrågan:

Så tidigt som möjligt och när det kan bedömas att ett beslut i ett ärende kan få särskild betydelse för samerna, informerar den konsultations-skyldige Sametinget och eventuella andra konsultationsberättigade samiska företrädare samt frågar om konsultation begärs.

  • Svar inom skälig tid:

Den samiska företrädaren svarar inom en viss tid (skälig tidsfrist) ja eller nej till konsultation. Det är den konsultationsskyldige som bestämmer på vilket sätt en konsultation ska genomföras men den samiska företrädarens önskemål om konsultationsform tillgodoses så långt det är möjligt.

  • Verkligt meningsutbyte:

Det är viktigt att konsultationer genomförs på ett sätt så att ett verkligt meningsutbyte och bemötande av synpunkter förekommer, där den konsultationsskyldige och den samiska företrädaren lyssnar på varandra. En förutsättning för att konsultationen ska uppfylla sitt syfte är att den genomförs i god anda. Sametingets, en samebys eller en samisk organisations ståndpunkt vid den slutliga bedömningen i ett ärende ska kunna tillmätas stor betydelse.

  • Målet är enighet:

Konsultationer ska ske i god anda och fortsätta tills enighet eller samtycke i den fråga som är orsak till konsultationen uppnåtts, eller tills den konsultationsskyldige eller den samiska företrädaren förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet. Konsultationsprocessen och resultatet av den dokumenteras av den konsultationsskyldige parten.
 

Kontakt:

Frågor avseende konsultationsprocessen:
Ulrika Hannu, kvalificerad utredare
ulrika.hannu@sametinget.se

Frågor av juridisk karaktär:
Nadja Åstot, jurist
nadja.astot@sametinget.se

Ellen Blind, jurist
ellen.blind@sametinget.se

Frågor av verksamhetskaraktär, exempelvis om miljö- och samhällsplanering:
sebrudak@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-01-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?