måndag 15 juli 2024
Jan Rannerud
Jan Rannerud, ordförande i rennäringsnämnden. Foto: Marcus Bäckström

Klimatstöd för rennäringen behövs

Redan under 90-talet såg renskötarna hur förändringar i klimatet påverkade renarnas beteende. De senaste nyheterna om tusentals försvunna renar på vandring i norra Sverige visar med all önskvärd tydlighet att problemen växer. Därför behövs ett särskilt klimatstöd för att hantera problemen både med ett oförutsägbart klimat och minskat bete på grund av den gröna omställningen.

Svårt få gehör
Sametinget och rennäringsnämnden har under flera år tagit upp frågan om ett fast finansierat klimatstöd med näringsdepartementet, senast i december 2021.  Frågan får ett relativt svalt mottagande. Till skillnad från Sametingets politiker tycker inte näringsdepartementet att det behövs ett extra klimatstöd till rennäringen utöver katastrofskadeskyddet.

Extra medel för katastrofsituationer räcker inte
Rennäringsnämnden har idag begränsade medel för katastrofsituationer som låst vinterbete. Men de snabba vädersvängningarna som resulterar i islager mot marken och betyder att renen inte kommer åt betet, är inte det enda problemet.  Renskötare rapporterar dagligen om svåra förhållanden för att samla ihop renarna. Renarna startar sin vandring mot vinterbetet tidigare än förr, vilket förändrar och försvårar renskötselarbetet. Det som ofta händer i praktiken är att renarna sprids ut över ett större geografiskt område.

- Därför behövs ett särskilt klimatanslag till Sametinget för att hantera rennäringens svåra situation. Renskötseln måste anpassas till ett förändrat beteende hos renar med risk för sjukdomar, gröna betesväxter med låg energihalt, med flyttningar utan snö och bärkraftiga isar och så vidare, menar rennäringsnämndens ordförande Jan Rannerud.

Fast klimatstöd för att hantera nya problem
Ett fast finansierat klimatstöd skulle ge rennäringen en möjlighet att i likhet med övriga samhället hantera de nya problem som uppstår och inte direkt betyder förlust av bete. Olika slags kumulativa effekter som samhället orsakar i klimatanpassningens namn slår direkt mot renskötseln. Urfolk drabbas inte bara av klimatförändringarna utan även av de åtgärder som vidtas för att bromsa klimatförändringarna och hantera dess konsekvenser.

- Om ingen omedelbar åtgärd vidtas kommer stora delar av rennäringen att slås ut i klimaträddningens namn, säger Jan Rannerud, ordförande för Sametingets rennäringsnämnd. Samhällets så kallade gröna omställning betyder att stora arealer av vårt bete för renarna tas i anspråk för andra ändamål än renskötsel.

15 miljarder till andra länder
Sverige aviserade i samband med klimatmötet i Glasgow ett klimatstöd på 15 miljarder kronor för att hjälpa låginkomstländer med den gröna omställningen. Finansieringslöftena gäller för åtgärder i andra länder, men omfattar inte åtgärder för att underlätta för urfolket samerna inom Sveriges gränser. Renskötarna får bära en dubbel börda. Den storskaliga vindkraftsutbyggnaden och den omfattande skogsavverkningen i Sápmi vittnar om detta.

- Den så kallade gröna omställningen kan inte ske på samernas bekostnad, säger Jan Rannerud, ordförande för rennäringsnämnden. Därför behövs ett klimatstöd även för rennäringen, avslutar han.

Kontakt:

Jan Rannerud,
Rennäringsnämndens ordförande,  jan.rannerud@sametinget.se
070-600 80 76

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-01-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?