torsdag 25 juli 2024

Blandat resultat av COP26

Ett av urfolkens starkaste och tydligaste budskap under COP 26 var att urfolk inte bara drabbas av klimat-förändringarna utan även av de åtgärder som vidtas för att bromsa klimatförändringarna och hantera dess konsekvenser. 

Ökat synliggörande av urfolk

Under det brittiska ordförandeskapet har urfolk synliggjorts på olika sätt. Ambitionerna märktes under mötesförhandlingar och sidoaktiviteter, inte minst tack vare den brittiska ordföranden Mr. Alok Sharma som höll dialoger med urfolk från hela världen. Han ville inhämta deras budskap till beslutsfattare och lyfta deras förväntningar och synpunkter på förhandlingarnas resultat. Det hölls även en stor, två dagar lång träff med kunskapsbärare från urfolk över hela världen för att utbyta kunskap och erfarenheter om klimatfrågor.

Urfolkens budskap

Ett av urfolkens starkaste och tydligaste budskap under COP 26 var att urfolk inte bara drabbas av klimatförändringarna utan även av de åtgärder som vidtas för att bromsa klimatförändringarna och hantera dess konsekvenser. Urfolk bär alltså en dubbel börda. Den storskaliga vindkraftsutbyggnaden och den omfattande skogsavverkningen i Sápmi vittnar om detta.

Förlängt mandat för urfolksplattformens arbetsgrupp

Arbetsgruppen som bidrar till att uppfylla urfolksplattformens syften fick under klimatmötets första vecka ett förlängt treårigt mandat fram till 2024 (läs mer under Urfolksplattformen). Arbetet kommer att fortsätta utifrån en aktivitetsplan som Sametinget och andra urfolksrepresentanter varit med och arbetat fram. Första mötet under arbetsgruppens nya mandatperiod kommer att äga rum våren 2022.

En regelbok för genomförande av Parisavtalet

Parisavtalets ambitioner om en begränsning av den globala temperaturökningen till under 1,5 grader bibehålls. Vid klimatmötet lyckades man slutligen enas om en regelbok för genomförandet av Parisavtalet. Regelboken reglerar bland annat utsläppshandel och innehåller skrivningar om respekt för mänskliga rättigheter, skyddsåtgärder inklusive en mycket viktig oberoende prövningsmekanism.

Löfte om minskad avskogning

Under COP 26 åtog sig världsledare från mer än 140 länder – som sammantaget har mer än 90 % av världens skogar –  att stoppa och vända skogsförluster och markförstöring till 2030. I samband med detta utfärdades ett antal finansiella löften, bland annat 1,7 miljarder USD för att främja urfolks och lokala samhällens rättigheter. Detta kan potentiellt vara goda nyheter för urfolk, även om det är viktigt att dessa åtgärder genomförs i full enlighet med internationella människorättsstandarder.

Löften om finansiering gäller inte alla urfolk

Efter närmare genomgång konstaterar Sametinget att finansieringslöftena endast verkar gälla för åtgärder i så kallade utvecklingsländer. De omfattar inte åtgärder för minskad avskogning eller finansiering av urfolks bidrag i Europa eller Sápmi. Detta är ytterligare ett av många exempel på hur uppdelningen av världen i utvecklings- och industriländer drabbar urfolk.

COP27 under 2022

Nästa klimatmöte COP 27 kommer att äga rum i Egypten. Då är förhoppningen att ord och ambitioner ska omsättas i aktivt handlande och verkningsfulla åtgärder.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-12-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?