fredag 19 juli 2024
vindkraftspark

Renar påverkas av vindkraftverk

Vindkraft är väl ett miljövänligt alternativ? Men helst ska de förstås ändå placeras där det bor så lite människor som möjligt - alltså i norra Sverige...? Här kan du se varför vindkraftsparker inte är så populära i renskötselområdet.

Så kallad "grön energi" kan få konsekvenser som inte alltid tas med beräkningen. Energiomställningen rör inte bara teknik utan lika mycket ekonomiska och sociala aspekter. Och i norra Sverige kan renskötselområdet och den samiska kulturen drabbas orimligt hårt.

Här finns exempel på konsekvenser både på kort och lång sikt:

  • Renar undviker områden där det står vindkraftverk - även om betet är jättebra just där. Det kan vi se genom att många renar idag har GPS-sändare och det syns tydligt hur rörelsemönstret förändras.
  • Beroende på var vindkraftverken placeras, kan det hindra renflyttning till andra vinterbetesmarker och begränsa vinterbetet ännu mer. Här är det viktigt att samebyarna kommer in i planeringsarbetet i ett tidigt skede.
  • Med begränsat vinterbete tvingas renskötare och renägare att tilläggsutfodra renar med pellets och hö. Det kostar pengar och är i längden inte det bästa för god renhälsa. Renar är skapade för att vandra fritt och äta av det naturen ger (lav, löv, gräs och svamp - beroende på årstid).
  • När vinterbetet inte räcker till kan samiska familjer tvingas att sluta med renskötsel. Det går helt enkelt inte att överleva när markerna inte räcker till för alla i samebyn.
  • Om renskötande samer slutar bedriva renskötsel påverkas den samiska markanvändningen, kopplingen till naturen, kunskapen om naturen och i förlängningen även språket och den samiska kulturen. Traditionella kunskaper förs inte längre vidare om de inte behövs. 

Kunskapsöverföringen till nya generationer bryts, berättelser som förknippas till ett visst landskap tystnar. De unga förlorar kunskapen om sina traditionella marker och hur markerna en gång användes. Att förlora språk och kultur, påverkar självbild och identitet och leder till sämre hälsa och mående. Det är en verklighet för många urfolk över hela världen när den traditionella livsstilen inte längre är möjlig.

Läs mer i rapporten om social hållbarhet i Arktis (se länk i högerspalten).

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-09-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?