tisdag 23 juli 2024

Nordisk samekonvention

Nordisk samekonvention är ett gemensamt förslag från Finland, Sverige och Norge för att säkerhetsställa det samiska folkets rätt att själv bestämma om sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och att för sina egna syften själv förfoga över sina naturtillgångar.

Uttalande 2006
Sametinget beslutade år 2006 att ställa sig bakom förslaget till Nordisk samekonvention. Förslaget till konventionen omfattar alla samer och täcker de flesta aspekter av samiska förhållanden i Sápmi. Sametinget framhåller att de grundläggande principerna för samernas rätt till självbestämmande ska ses som en minimistandard. Även de artiklar som behandlar land- och resursrättigheter måste ses som ministandarder både folkrättsligt och privaträttsligt.

Nytt uttalande 2014
Under parlamentarikerkonferensen i Umeå i februari 2014, antog de tre sametingen i Norden med rösterna 80-6 och 5 blanka, ett gemensamt uttalande angående det fortsatta arbetet med Nordisk samekonvention. Sametingen kräver att förhandlingarna slutförs senast under 2016 och accepterar inte ytterligare förseningar eller fördröjningar. Uttalandet i sin helhet finns i högerspalten.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-05-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?