torsdag 18 juli 2024

Yttrande om samernas sedvanemarker 2006

Sametingets yttrande över betänkandet om Samernas sedvanemarker poängterar att det är akut att hitta former för hur rennäringens vinterbetesmarker i Härjedalen och Dalarna ska tryggas.

Vinterbetet i Härjedalen och Dalarna
Sametingets utgångspunkt är att renskötseln måste ha tillgång till avgiftsfritt vinterbete för att långsiktigt kunna säkra en ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt bärkraftig rennäring.
– Renbetesförhandlingarna i Östersund under ledning av regeringens förhandlingsman Bo Dockered verkar ha brutit samman. Dockered har inte lyckas att hitta en lösning som både markägarna och samebyarna kan leva med. Orsaken till sammanbrottet är troligtvis att regeringen inte gett Dockered ett bredare mandat. En konsekvens av att enbart lägga ansvaret på parterna att komma överens, är att regeringen, både den förra och nyligen tillträdda, frånsvär sig ansvaret, framhåller Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget.

Snäv tolkning av inre gräns
Sametinget avvisar kategoriskt utredningens förslag om den inre gränsen, dvs förhållandena ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Sametinget menar att utredningens snäva tolkning av vilka områden som traditionellt innehas inte är riktig. Att uteslutande utgå från renskötseln vid denna bedömning är för begränsande. Samernas övriga markanvändning måste beaktas i större omfattning.
– Förslaget har ingen juridisk eller rättshistorisk förankring och tillsammans med den traditionella analys utredningen gjort, tangerar den utredningens uppdrag. Utredningens uppgift var inte att framlägga ett rättspolitiskt grundat förslag, säger Lars-Anders Baer.

Muonio sameby en skogssameby
Sametinget tillstyrker utredningens förslag att Muonio sameby återfår statusen som skogssameby.

Läs hela remissvaret i högerspalten.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-05-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?