tisdag 23 juli 2024
renar som äter renfoder

Kunskap om stödutfodring

2018 anordnades en workshop om stödutfodring av forskare från tre olika forskningsprogram som fokuserar på hållbar utveckling i Arktis, där renskötare från Norge, Sverige och Finland delade med sig av sina erfarenheter.

Workshopen utvecklades som en respons till oron som renskötare uttryckt gällande det ökande behovet av att hantera katastrofala betesförhållanden med stödutfodring i Norge, Finland och Sverige. Betesförhållandena har blivit allt mer problematiska under de senaste decennierna på grund av både besvärliga väderförhållanden och en generell förlust av, eller tillgång till, betesmarker samt ”betesro” för renarna.

Workshopen blev en arena för deltagarna från de tre länderna för att:
 • Inleda en dialog mellan länderna om stödutfodring,
 • Dela med sig av sina erfarenheter, kunskap och perspektiv,
 • Initiera kritisk diskussion mellan renskötare och forskare om utmaningar och möjligheter.
Rapporten som skrivits sammanfattar det viktigaste som framkom. Den riktar sig till renskötselssamhället i varje land, men också till myndigheter, representanter för andra former av markanvändning i Norge, Sverige och Finland, såväl som andra med intresse i den komplexitet som stödutfodring av renar innefattar. 
 
Det är viktigt att påpeka att metoder, skäl och erfarenheter avseende stödutfodring varierar inom och mellan renskötselområdena i Norge, Sverige och Finland.
 
SLUTSATSER
 
Stödutfodring...
 • är en respons till besvärliga betesförhållanden
 • är inte en långsiktig lösning vid kriser när betesresurser är oåtkomliga
 • undviks så länge som möjligt (samtidigt viktigt att börja utfodringen tidigt innan svält och avmagring, så att renarna kan anpassa sig till fodret)
 • kräver specifika kunskaper och färdigheter

Huvudsakliga orsaker till stödutfodring:

 • besvärliga betesförhållanden under vintern på grund av is och/eller djup snö
 • närvaro av rovdjur
 • direkt påverkan av andra former av markanvändning 
 • brist på betesresurser

Fördelar med stödutfodring:

 • ökad överlevnad hos renar
 • bättre kontroll över hjordens rörelser
 • minskade förluster på grund av rovdjur

Nackdelar med stödutfodring:

 • kan hota renskötselns traditioner och kultur samt överförandet av erfarenhetsbaserad kunskap mellan generationer
 • ökad risk för sjukdomar orsakade av fodret och överföring av smittsamma sjukdomar
 • förändringar i renens beteende
 • ekonomisk börda och hög arbetsbelastning

Läs mer i rapporten i högerspalten.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-12-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?