torsdag 13 juni 2024

Kartläggning nordsamiska

Sammanfattning av den nordsamiska språkgruppens diskussioner under språkseminariet i Luleå i november 2019.

Nordsamiska är det största samiska språket sett till antal talare. Bland nordsamer finns fortfarande miljöer och arenor där samiska är det mest naturliga språkvalet. I Gárasavvon-området placerar man sig, gällande i vilken grad språket överförs till nästa generation, i näst högsta graden, det vill säga att språket används av vissa barn i alla domäner och av alla barn i begränsad utsträckning. Här nämns renskötselarbetet som en levande, stark samisk språkarena.

Gruppen är självkritisk och säger att “vi samer är själva ett hot mot samiskan”. Samerna själva måste ändra synen på när samiskan ska höras/användas. I renhagen ska samiska vara självklar liksom på samebyarnas möten. I hemmet byggs en bra grund för språkets fortlevnad. Gruppen är också kritisk till myndigheters förhållningssätt gentemot samiska, t.ex. att samiska inte hörs tillräckligt mycket i Sámedigge, och att samernas bibliotek inte arbetar mer med de samiska språken.

Det finns en lag som ska skydda samiskan, men den är tandlös. Det finns inga påföljder för den som inte följer lagen. Lagar ska vara till hjälp för samiskans utveckling och det måste finnas påföljder för de som inte följer lagen. Den samiska som används offentligt ska hålla god kvalitet både muntligt och skriftligt. Man behöver därför satsa mer på språkvård och kräva att media och andra yrkespersoner har god språkkunskap.

Förvaltningskommunerna måste göra mycket mer för att synliggöra samiskan i kommunerna och inom vården behövs samisktalande personal. Skolan och förskolan ska förvalta de samiska språken. Samiska ska läras ut och användas som kommunikationsspråk i förskolan/skolan för att säkerställa en god språköverföring.

Samiska ska synas, skyltning på samiska i matvaruaffärer är en idé som man delar med andra samiska språkgrupper. Man vill skapa miljöer där samiska är det enda språk som hörs genom ett regelverk som anger mellan vilka tider man bara får prata samiska, ge stöd till både de som vill lära sig och till modersmålstalare, att se till att insatserna inte hänger på någon enskild eldsjäl utan på en stabil grund.

Ett språkcentrum på nordsamiskt område är en prioriterad åtgärd.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-08-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?